Daglig leder Bjørnar Bull og teknisk sjef Geir Mathisen i Arges.Foto: Tom Skoglund
Daglig leder Bjørnar Bull og teknisk sjef Geir Mathisen i Arges.Foto: Tom Skoglund
Daglig leder Bjørnar Bull og teknisk sjef Geir Mathisen i Arges.Foto: Tom Skoglund

Vant frem med patent på fôrslanger

Arges fikk i høst stadfestet sitt patent på antistatiske fôrslanger til oppdrettsnæringen. Patentet innebærer enerett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed frem til 2034.

- Det har vært en tidkrevende prosess med å få ferdigbehandlet patentsaken, sier daglig leder Bjørnar Bull i Arges i en pressemelding.

- Vi har lagt ned store ressurser i oppfinnelsen og videreutvikling av slangen. Som følge av dette er plasttypen i slangene endret og fremstår nå som slangen med størst slitasjemotstand og følgelig med minst avgang av mikroplast til omgivelsene, sier han videre.

Patentet omfatter anvendelse av den nye slangetypen som fôrslange i fiskeoppdrettsanlegg.

I 2014 utviklet og lanserte Arges den antistatiske fôrslangen som løsning på et økende antall ulykker ved norske fiskeoppdrettsanlegg knyttet til statisk elektrisitet. I pressemeldingen skriver selskapet at løsningen fungerte svært godt, og fra 2016 påla Arbeidstilsynet alle oppdrettsanlegg å bruke antistatiske fôrslanger.

- Flere konkurrenter har etter dette kommet på banen med tilsvarende produkter basert på samme teknologi, og i henhold til Patentloven må nå kopiene trekkes fra markedet, skriver selskapet.

( VILKÅR )
 
Del saken