Lakseyngel.Foto: SINTEF
Lakseyngel.Foto: SINTEF
Lakseyngel.Foto: SINTEF

Oppdrettslaks i elven gir lavere overlevelse hos yngel fra villaks

Villaksyngel taper i konkurranse med yngel fra oppdrettslaks.

Forskere ved NINA har testet hvordan villaksyngel klarer seg i konkurranse med yngel som har aner fra oppdrettslaks. Forsøkene ble gjennomført i 40 kunstige bekker på NINA Forskningsstasjon Ims i Rogaland. 

Konklusjonen var at villaksen hadde lavere overlevelse i konkurranse med krysninger mellom oppdrettslaks og villaks (hybrider) enn i konkurranse med annen villaksyngel.

- Dette tyder på at tilstedeværelse av laksyngel som er etterkommere etter rømt oppdrettslaks kan føre til at villaks har lavere overlevelse tidlig i livet, sier NINA-forsker Grethe Robertsen i en melding.

Forskerne lagde laksefamilier som hadde vill mor og far, vill mor og oppdrettsfar eller oppdrettsmor og vill far. Hybridyngelen var altså halvsøsken av villfisken. 

Deres tilstedeværelse påvirket overlevelsen til vill yngel negativt uavhengig av om mødrene deres var villaks eller oppdrettslaks.

- Resultatene tyder altså på at effekten i alle fall delvis kan knyttes til genetisk opphav, sier prosjektleder Kjetil Hindar i NINA i meldingen.

Resultatene fra forsøket er nylig publisert i NINA Rapport 1438 og i tidsskriftet Ecology and Evolution.

( VILKÅR )
 
Del saken