BEREDSKAP: Elax AS sitt nye nødslaktefartøy skal leveres fra verftet i desember i år.ILLUSTRASJON: SERVICEBÅT AS
BEREDSKAP: Elax AS sitt nye nødslaktefartøy skal leveres fra verftet i desember i år.ILLUSTRASJON: SERVICEBÅT AS
BEREDSKAP: Elax AS sitt nye nødslaktefartøy skal leveres fra verftet i desember i år.ILLUSTRASJON: SERVICEBÅT AS

Elax skal redde fisk for oppdrettsnæringen

55 millioner fisk dør årlig og er rent svinn i oppdrettsnæringen. Båten som skal nødslakte og redde oppdrettsfisken kommer i desember.

Det var i sommer at Servicebåt AS på Storebø i Austevoll tegnet kontrakt med Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) for å bygge en nødslaktebåt til bruk i oppdrettsnæringen. Prosjektet har en prisramme på mellom 80 og 100 millioner kroner.

zoomMons-Ove Hauge.
Mons-Ove Hauge.

- Det går for sent selvfølgelig. Det tok litt tid å få på plass finansiering og kontrakter. Men nå er kontrakter på plass og båten er iverksatt på Fitjar Mekaniske Verksted. Tegningsarbeidet er i full gang og vi ser frem til levering i desember, og nå kan jeg si i år, sier daglig leder Mons-Ove Hauge i Servicebåt AS.

Fire oppdrettskunder inne

Hauge har signert avtaler med fire oppdrettere, men vil ikke gå ut med navn ennå. 

- Det er tre mindre og en stor oppdretter, alle på sørvestlandet. Det er veldig viktig å få frem at dette er et beredskapsfartøy, sier Hauge.

Strømsortering

Planen er å ta seg av fisk som er skadet under mekanisk behandling slik at den kan gå til videreforedling. 

- Vi må bevise at fisken er i live før vi kan bedøve, avlive og bløgge den. Vi har søkt patent på et elektrisk stimuli som kan skille mellom død og levende fisk. Det er to bedøvelsesmetoder, slag i hodet og elektrisk bedøving. Det er en sikker metode å gi fisken et støt for å vite om den lever. Konseptet er strømsortering, sier han.

zoomTEGNING: Nødslaktebåten Elax under utforming ved FMV på Fitjar.
TEGNING: Nødslaktebåten Elax under utforming ved FMV på Fitjar.

Servicebåt og Elax samarbeider med Havforskningsinstituttet og Nofima om et forskningsprosjekt på strømsortering. Selskapet har fått støtte fra Regionalt Forskningsfond Vests på inntil tre millioner kroner for prosjektet.

zoomTEGNING: Nødslaktebåten Elax under utforming ved FMV på Fitjar.
TEGNING: Nødslaktebåten Elax under utforming ved FMV på Fitjar.

Tre typer fartøy

Bransjen består ifølge ham av tre typer fartøy, slaktefartøy som «Norwegian Gannet» og bløggefartøy med størrelse og kapasitet for planlagt bløgging ved not og transport videre til slakteri. 

- Slaktefartøy er det etter min oppfatning bare ett av. Bløggefartøy er det en god del av. Så er det beredskapsfartøy, som våres, som skal berge fisk oppdretterne i dag mister. Vi skal være til stede under og etter mekanisk behandling av fisk. Vi skal høste inn fisk og dokumentere at den er i live og så skal vi bløgge fisken, før vi frakter den til videreforedling. Det er enorme mengder som går tapt i dag. Totalt ble det dokumentert 53 millioner individer i svinn i 2017 og 55 millioner individer totalt i oppdrettsnæringen i fjor. Det er enorme mengder, sier Hauge.

Elax

  • Elax AS er et søsterselskap til Austevoll-rederiet Servicebåt AS som driver tre arbeidskatamaraner. Det har delvis samme eiere som Servicebåt, Annca AS, Ag Mg Invest AS og Moves AS med 33,33 prosent hver. Men lokale oppdrettere og andre investorer er også på eiersiden.
  • Elax har under prosjektering/bygging et 26 meter langt og rundt ti meter bredt fartøy som skal drive nødslakting av oppdrettslaks og -ørret.
  • Totalinvesteringen vil være på mellom 80 og 100 millioner kroner. Selskapet har ifølge Brønnøysund en aksjekapital på 24 millioner kroner.
  • Skipet får en lastekapasitet på 140 tonn bløgget fisk og kan og kan og benyttes som ordinært slaktefartøy med bløgging på merdkanten før fisken fraktes kjølt til videreforedling
  • Fartøyet blir utrustet med kraner, vinsjer, slepekrok og ROV og kan operere som fullverdig hjelpefartøy under fiskebehandling, samtidig som det pumper opp eventuell fisk som vert skada i behandlinga.

Skal redde 100 prosent

- Min påstand er at hvis vi sier at det er 20 prosent svinn i næringen totalt, så er det lavere enn 55 millioner individer. Sier at vi at halvparten av fisken er slaktemoden med en størrelse på 3-5 kilo, så betyr det at 140.000 tonn med fisk over tre kilo er svinn. Testene viser at vi kan redde 100 prosent av dem som er mulig å redde. De som ikke er maltraktert kan vi berge vil jeg påstå. Da vil vi også synliggjøre maltraktert svinn og det vil gi bedre oppmerksomhet rundt behandlingsmetoder også, sier han.

zoomSIGNERTE KONTRAKT: Teknisk sjef Ståle Torsvik i servicebåt, reder Magne Gabriel Hatlevik, verftsdirektør FMV Hugo Strand og daglig leder i Servicebåt Mons-Ove Hauge.
SIGNERTE KONTRAKT: Teknisk sjef Ståle Torsvik i servicebåt, reder Magne Gabriel Hatlevik, verftsdirektør FMV Hugo Strand og daglig leder i Servicebåt Mons-Ove Hauge.

Oppdrettere med

Både Troland Lakseoppdrett AS og Langøylaks AS har vært inne i prosjektet en stund.

- Et slikt konsept som reduserer dødelighet med bortimot 100 prosent under ulike nødvendige mekaniske håndteringer er noe som virkelig gjør utslag på driftsresultatene våre, samtidig som det utgjør en svært viktig forbedring av fiskevelferd i slike nødssituasjoner, sier daglig leder i Langøylaks, Karsten Inge Møgster i en pressemelding i sommer.

- Et slikt fartøy og løsning skulle vi hatt på plass for lenge siden, sier Ole Morten Troland i Troland Lakseoppdrett.

Servicebåt AS
Tall i mill. kr20172016Endr. i %
Driftsinntekter31,6523,1137,0
Driftsresultat2,96-1,04
Resultat før skatt-0,2-1,04
( VILKÅR )
 
Del saken