Ja takk, begge deler, sier NRS om "FlipCage" - som både er åpen og lukket. Nå henger prosjektet imidlertid trolig i en tynn tråd, etter Fiskeridirektoratet avviste søknaden.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon
Ja takk, begge deler, sier NRS om "FlipCage" - som både er åpen og lukket. Nå henger prosjektet imidlertid trolig i en tynn tråd, etter Fiskeridirektoratet avviste søknaden.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon
Ja takk, begge deler, sier NRS om "FlipCage" - som både er åpen og lukket. Nå henger prosjektet imidlertid trolig i en tynn tråd, etter Fiskeridirektoratet avviste søknaden.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon

Fikk nei til dette konseptet, vurderer å klage

Norway Royal Salmon (NRS) er skuffet og overrasket over avslaget om seks utviklingstillatelser for «Flipcage-konseptet» sitt.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden rett før jul. Begrunnelsen var at det ikke var innovativt nok. Dessuten mente direktoratet at konseptet var for dårlig utredet og dokumentert.

«Etter Fiskeridirektoratets vurdering gjenstår det flere faktorer som ikke er tilstrekkelig beskrevet, som motholdsflottør og hovedflåte. Videre har ikke søker gjort betraktninger rundt vurdering av risiko ved rømming ved det nye konseptet. Fiskeridirektoratet bemerker også at selv om søker har gjort flere beregninger, blant annet innledende konstruksjonsanalyse av rammekonstruksjon og halvkule, fremkommer det av søknaden at endelig valg av flere løsninger ikke er gjort», heter det blant annet i vedtaket.

Fakta om utviklingstillatelser

  • Utviklingstillatelsene er særtillatelser som kan tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.
  • Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.
  • Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.
  • Etter endt prosjektperiode kan tillatelsene, etter visse kriterier, konverteres til ordinære tillatelser - mot et vederlag på 10 millioner kroner per tillatelse (KPI-justert).
  • Ordningen med utviklingskonsesjoner er i første omgang etablert som en prøveordning i to år. Søknadsfrist var 17. november 2017.
  • Totalt kom det inn 104 ulike søknader om totalt 898 tillatelser. Flere selskaper leverte mer enn én søknad. Søknadene behandles løpende. Av søknadene som er blitt behandlet så langt, har de fleste fått avslag og/eller avkortet antall innvilgede tillatelser.
  • Fiskeriministeren har antydet at det kan bli en ny runde med mulighet for å søke utviklingstillatelser, men at kriteriene blir «mer spisset».

Kilde: Fiskeridirektoratet / IntraFish.no

Røkter sin idé

Flipcage-konseptet går ut på å ha tre roterbare merder som gjør at en skal kunne skifte mellom åpen og lukket drift. En hovedflåte skal være plassert mellom de to oppdrettsmerdene. Planen var å benytte konseptet på konvensjonelle lokaliteter med moderate værforhold.

Det var røkter Richartd Friis som kom opp med konseptet, som NRS første gang presenterte offentlig i februar.

Vurderer klage

Det er Klaus Hatlebrekke, konserndirektør i NRS, som har ansvaret for arbeidet med utviklingstillatelser i selskapet. Han har ikke svart på våre oppringninger, men skriver i en SMS til IntraFish:

«Vi holder på å lese gjennom og forstå begrunnelsen, og vil i etterkant av dette vurdere å klage».

Hatlebrekke skriver videre at de er både skuffet og overrasket over avslaget, men ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer.

NRS fikk i mars oppdatert kriteriene for konseptet «Arctic Offshore Farming», hvor selskapet etter en klagerunde med direktoratet fikk 7,5 av 15 omsøkte tillatelser.

26 venter fortsatt på svar

Fiskeridirektoratet har snart kommet seg gjennom den store bunken med utviklingssøknader. Fortsatt venter 26. søknader på sin første behandling - alle innsendt siste dag en kunne søke, 17. november 2017.

Blant dem som venter på svar er Blom Fiskeoppdrett, Wilsgård Fiskeoppdrett, Wenberg Fiskeoppdrett, Biolaks og Marine Harvest (Aqua Storm). Den fullstendige listen finnes HER.

( VILKÅR )
 
Del saken