Bærekraftig høsting er ett av områdene som er prioritert.Foto: Kystvakten/Fiskeridirektoratet
Bærekraftig høsting er ett av områdene som er prioritert.Foto: Kystvakten/Fiskeridirektoratet
Bærekraftig høsting er ett av områdene som er prioritert.Foto: Kystvakten/Fiskeridirektoratet

Lyser ut 249 millioner til forskning innen havbruk og fiskeri

Norges forskningsråd skal dele ut nye midler innen forskningsprogrammene Marinforsk og Havbruk.

Innen marin forskning lyser Forskningsrådet midler til prosjekter innen marine økosystemer og konsekvensene av ulike menneskelige påvirkninger. Bærekraftig høsting og verdiskaping, forvaltning og samfunnsperspektiver er også prioriterte områder. Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke, heter det i en melding.

Fire temaområder er listet opp:

  1. Marine økosystemer (ØKOSYSTEM)
  2. Forurensning og annen økosystempåvirkning (PÅVIRKNING)
  3. Bærekraftig høsting og verdiskaping (VERDISKAPING)
  4. Forvaltning og samfunnsperspektiver (SAMFUNN)
Det er satt av 134 millioner kroner til denne utlysningen.

Innen havbruk skal forskningen bygge grunnleggende kunnskap for å legge til rette for en bærekraftig utvikling og vekst i havbruksnæringen. Utlysningen er tematisk åpen innenfor havbruksprogrammets rammer.

Dette er et næringsrettet program og vil kun finansiere prosjekter som er relevante for havbruksnæringen eller forvaltningen av denne, heter det i meldingen.

Bærekraft er sentralt i programmet, og kun prosjekter som bidrar i retning av bærekraftig utvikling, vil bli finansiert. 

Til dette programmet er det satt av 115 millioner kroner. Søknadsfrist for begge er 10. april.

( VILKÅR )
 
Del saken