FlipCage er både åpen og lukket.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon
FlipCage er både åpen og lukket.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon
FlipCage er både åpen og lukket.Foto: Skjermdump fra NRS-presentasjon

Norway Royal Salmon fikk avslag

Merden skulle kunne være både åpen og lukket, men Fiskeridirektoratet mener konseptet ikke er innovativt nok.

NRS hadde søkt om seks utviklingstillatelser for konseptet FlipCage. Konseptet består av tre roterbare oppdrettsmerder som gjør det mulig å skifte mellom åpen og lukket drift. 

I søknaden skriver NRS at fordelen med en merd som kan rotere er at man kan få «fordelene med lukket anlegg i deler av produksjonen, men unngår ulempene ved sloshing, høye driftskostnader og risiko for pumpehavari som kan gi dårligere vannkvalitet, fiskedød og rømming». 

Fiskeridirektoratet avslår søknaden med denne begrunnelsen:

«Etter en samlet vurdering finner Fiskeridirektoratet at det er usikkert om konseptet er konstruksjonsmessig realiserbart grunnet konseptets kompleksitet. Dokumentasjonen av ny eller forbedret produksjonsteknologi vurderes som mangelfull og Fiskeridirektoratet har etter en helhetsvurdering av konseptet kommet til at vilkåret om betydelig innovasjon ikke er oppfylt».

Norway Royal Salmon (NRS) fikk tilsagn om åtte utviklingstillatelser til sitt konsept «Arctic Offshore Farming» i mars i år.

( VILKÅR )
 
Del saken