Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er praktisk talt steril.Foto: Havforskningsinstituttet.
Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er praktisk talt steril.Foto: Havforskningsinstituttet.
Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er praktisk talt steril.Foto: Havforskningsinstituttet.

Har forsket på sykdom hos steril laks

Næringen ønsket mer kunnskap om hvor mottakelig steril laks er for sykdommer.

Den vanligste måten å gjøre laksen steril på, er å triploidisere fisken. Da gjennomgår laksen en behandling slik at den får tre sett med kromosomer, noe som gjør fisken steril.

Det har vært mye diskutert hvor mottakelig den triploide fisken er for sykdommer. 

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført en studie som har pågått siden 2015.

I prosjektet ble mottakelighet for sentrale bakterie- og virussykdommer undersøkt. Resultatene viste ingen forskjeller av betydning i mottakelighet for IPN og PD mellom triploid og diploid laks, målt ved dødelighet, patologi eller virusmengde, heter det i en melding fra FHF

Forskerne fant heller ikke forskjeller i samlet dødelighet ved infeksjon med Tenacibaculum mellom diploid og triploid laks i smitteforsøket, men indikasjoner på forskjeller knyttet til smittemåte. 

Tre gjennomførte smitteforsøk med Moritella viscosa ga varierende utfall. Det var derfor ikke mulig å konkludere angående mottakelighet for denne bakterien. 

Resultatene viste også at uttrykk av gener involvert i immunresponser er ulikt regulert mellom triploid og diploid laks. Effektene kunne ikke knyttes til endring i sykdom i disse studiene, men kan likevel ha betydning for sykdomsutvikling. Betydning av disse funnene bør derfor undersøkes videre, heter det.

Her er sluttrapporten for prosjektet.

( VILKÅR )
 
Del saken