Terrengmodellene av havbunn er fra den nordlige delen Kvitøyrenna, og er basert på data samlet inn med multistråle-ekkoloddet EM710 av fartøyet MV Victor Hensen.Grafikk: Kartverket
Terrengmodellene av havbunn er fra den nordlige delen Kvitøyrenna, og er basert på data samlet inn med multistråle-ekkoloddet EM710 av fartøyet MV Victor Hensen.Grafikk: Kartverket
Terrengmodellene av havbunn er fra den nordlige delen Kvitøyrenna, og er basert på data samlet inn med multistråle-ekkoloddet EM710 av fartøyet MV Victor Hensen.Grafikk: Kartverket

Har kartlagt område som kan være aktuelt for fiskeri i fremtiden

I høst er Kvitøyrenna, et område mellom Nordaustlandet og Kvitøya på Svalbard, blitt dybdekartlagt med multistråle-ekkolodd og sediment-ekkolodd, melder forskningsprogrammet Mareano.

Kvitøyrenna er område som kan være aktuelt for fiskeri i framtiden, og fiskeriforvaltningen arbeider med et forslag til nytt forvaltningsregime i havområdene rundt Svalbard. Kartleggingen som gjøres av Mareano er viktig i denne sammenhengen, viser forskningsprogrammet til i en pressemelding.

Det er planlagt at til sammen 6000 kvadratkilometer i området skal dybdekartlegges. Selve Kvitøyrenna er cirka 300 meter dyp, men Forsvarets forskningsinstitutt har målt så grunt som 30 meter i områder i den østlige delen inn mot Nordaustlandet. Dette er grunnere enn forventa.

I 2019 skal Mareano-programmet kartlegge biologi, geologi og kjemi i Kvitøyrenna. 

( VILKÅR )
 
Del saken