Illustrasjon av Aker Biomarines nye krillfartøy som er ventet på sjøen i 2019,Foto: Aker Biomarine
Illustrasjon av Aker Biomarines nye krillfartøy som er ventet på sjøen i 2019,Foto: Aker Biomarine
Illustrasjon av Aker Biomarines nye krillfartøy som er ventet på sjøen i 2019,Foto: Aker Biomarine

Aker Biomarine og Rimfrost har fått nye krillkonsesjoner

Fish Group of Norway fikk avslag.

Det var tre aktører som søkte om krillkonsesjoner. De to nye krillkonsesjonene er tildelt til Aker Biomarine Antarctic AS (Aker Biomarine) og Rimfrost Antarctic II AS (Rimfrost).

Aker Biomarines nye skip er under bygging, og skal være klar til neste år.

Også Rimfrost planlegger et nytt fartøy. De to selskapene har nylig vært i retten med en betent patentstrid.

Fish Group of Norway ville bygge en ny krillbåt til 800 millioner kroner. De ville bruke en ny teknikk for å bearbeide krillen, men har fått avslag på sin søknad.

Fiskeridirektoratet begrunner det blant annet med at Aker Biomarine og Rimfrost allerede er operative med produksjon som genererer kapital for gjennomføring av nybyggsprosjektet. 

Fish Group of Norway er på planleggingstadiet, og sammenliknet med de to andre søknadene hefter det dermed mer usikkerhet ved denne søknaden når det gjelder gjennomføring av prosjektet, heter det i avslaget. 

Fiskeridirektoratet fastslår at Aker Biomarine og Rimfrost har best forutsetning for finansiering av fartøy, og sannsynliggjør best gjennomføringsevne på lang sikt.

( VILKÅR )
 
Del saken