Måsøval og Vards konsept "Aqua Semi". Illustrasjon: Vard 
Måsøval og Vards konsept "Aqua Semi". Illustrasjon: Vard 
Måsøval og Vards konsept "Aqua Semi". Illustrasjon: Vard 

Positive svar for Måsøval og Salaks

Salaks fikk først nei, men kan likevel ende opp med utviklingstillatelser. Måsøval har også fått beskjed om at de faller innenfor ordningen.

Fiskeridirektoratet vurderer at Måsøval Fiskeoppdretts konsept «Aqua Semi» faller innenfor ordningen med utviklingstillatelser. Måsøval var blant dem som søkte i siste liten i fjor.

Aqua Semi er semilukket og er designet med tak og stålvegger ned til 20 - 25 meters dyp og med stålgitter i bunn. Videre er den en «semi-submersible» enhet, det vil si halvt nedsenkbar produksjonsenhet som vil ligge rolig i vannet med flytepontong på 25 meters dyp.

Fiskeridirektoratet har også delvis omgjort eget vedtak om avslag på søknad fra Salaks om ni utviklingstillatelser til konseptet «FjordMAX», heter det i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Salaks fikk først nei fra Fiskeridirektoratet, men valgte å klage. Direktoratet går nå videre med behandling av søknaden med sikte på tildeling av inntil 3.510 tonn MTB (4,5 tillatelser).

Sammen med NSK Ship Design har Salaks lansert en løsning som kan samle opp 90 prosent av fiskens avføring og eventuelt fôrspill. Dette skjer ved hjelp av store trakter med pumpesystemer montert i bunnen av merden

( VILKÅR )
 
Del saken