Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim
Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim
Slaktebåten Norwegian Gannet ankom Bergen 16. novemberFoto: Joar Grindheim

«Norwegian Gannet» tester utstyr mens den venter på dispensasjon

Søknaden om dispensasjon er fortsatt til behandling i departementet.

Rederiet og selskapet Hav Line har investert rundt 1 milliard kroner i slakteskipet og i et pakkeri i Danmark. Etter en lang prosess har Nærings- og fiskeridepartementet avslått Hav Lines søknad om å få frakte produksjonsfisk til utlandet. Produksjonsfisk er laks med synlige sår eller misdannelser, og myndighetene frykter at slik eksport vil skade omdømmet til norsk oppdrettsnæring.

Uttesting på gang

Men Hav Line har søkt om dispensasjon. Imens forbereder eierne seg på at skipet kan komme i drift.

- Hav Line-metoden er nå testet ut på et mindre kvantum fisk om bord i «Norwegian Gannet». Det er alltid spennende å se om forutsetninger og teori stemmer med virkeligheten, og så langt svarer testingen nesten over forventningen på kvalitet. Pumping, bearbeiding og transport har vist seg å ha vært skånsom for fisk med lite gaping. Fisken blir raskt nedkjølt og vi måler kjernetemperatur på minus 0,5 grader Celsius når fisken pakkes i kasse. Som en følge av rikelig med RSW (kaldt sjøvann), er fisk og gjeller også helt rene for blod slik at man unngår blodsøl på fillet og i kassene», sier Carl-Erik Arnesen til IntraFish.

zoomSlaktebåten Norwegian Gannet hadde dåp og åpen båt 17. november i Bergen. Administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line som eier båten.
Slaktebåten Norwegian Gannet hadde dåp og åpen båt 17. november i Bergen. Administrerende direktør Carl Erik Arnesen i Hav Line som eier båten.

Han er administrerende direktør i Hav Line.

- Vi ser fram til å kunne få starte opp slik at vi kan vise de andre tingene vi vet Hav Line kan levere på: mer gods på sjø, lavere CO2-utslipp, bedre fiskevelferd og bedre kvalitet på fisken, legger han til.

Men prosjektet møter sterk motstand i deler av sjømatnæringa. Mange frykter at arbeidsplasser i norske slakterier blir flagget ut.

Panegyrisk hyllest

Arnesen får imidlertid også ros. I en lederartikkel i tidsskriftet Moderne Transport blir han hyllet av redaktør Øyvind Ludt.

«I motsetning til fisken som sorteres på norske slakterier på land, som konsekvent sendes ut av Norge med østeuropeiske vogntog, vil fisken som eksporteres av et norskregistrert skip, bli bemannet med norsk mannskap . Konkurrentene til Hav Line og 'Norwegian Gannet' er i hovedsak de norske brønnbåtrederiene og landbaserte slakterier», skriver redaktøren.

Han minner om at laksenæringa i Norge er spådd å femdoble seg fram mot 2050.

zoomSlaktebåten
Slaktebåten "Norwegian Gannet".

Administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene har tidligere sagt til IntraFish at de er glade for at fiskeriministeren har stoppet Mattilsynets dispensasjon for slaktebåten «Norwegian Gannet».

Hav Line har stilt spørsmål om fiskeriminister Harald Tom Nesviks habilitet. Han kom fra kommunikasjonsjobb i brønnbåtrederiet Sølvtrans da han tiltrådte. Departementet har ikke funnet at Nesvik var inhabil da søknaden fra «Norwegian Gannet» ble stoppet.

Hav Line fått tre millioner kroner fra Regionalt forskingsfond Vestlandet til å finne gode løsninger for slakting av laks direkte fra merdene. De har også fått tilsagn om 20 millioner kroner til å overføre gods fra vei til sjø.

( VILKÅR )
 
Del saken