Rognkjeks ved Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø.Foto: Svein-Arnt Eriksen
Rognkjeks ved Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø.Foto: Svein-Arnt Eriksen
Rognkjeks ved Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø.Foto: Svein-Arnt Eriksen

Skal finne ut hvor godt rognkjeksen trives sammen med laks

- Livet i merden er annerledes enn det naturlige miljøet til rognkjeksen, sier Fredrik Staven.

Han er stipendiat ved Nord universitet og som en del av sitt arbeid med doktorgraden skal han se på hvordan rognkjeksen har det.

zoomFredrik Staven er stipendiat ved Nord universitet.
Fredrik Staven er stipendiat ved Nord universitet.

 - Det viktigste med forskningsprosjektet, som støttes av Norges forskningsråd med 1,9 millioner kroner, er å undersøke hvordan rognkjeksen venner seg til et liv i ei laksemerd, og hvordan den best kan utnytte sitt potensiale som lusespiser på laksen. Vi er også opptatt av å ivareta helse til rognkjeksen blant annet gjennom måten den blir produsert og brukt på, altså dyrevelferd, sier Staven i en melding.

Kartlegger stress

I flere oppdrettskar ved Mørkvedbukta forskningsstasjon i Bodø, svømmer små rognkjeks rundt mens de blir utsatt for ulike former for påvirkning fra laks. 

- Hensikten er å kartlegge hvordan rognkjeks påvirkes av laks med tanke på ulike stressfaktorer. Lukt av en predator som laks kan være stressende, og det er interessant å se om luktstoffer fra laks påvirker adferden hos rognkjeksen, sier Staven i meldingen.

Han viser til at det er et kunnskapshull når det gjelder hvordan rognkjeksen påvirkes av å flyttes fra et settefiskanlegg med små fisk, til et fullskala oppdrettsanlegg med tusenvis av laks svømmende rundt seg.

Rensefisk

  • Rensefisk er en fellesnevner på fisk som lever sammen med en vert for å rense verten.
  • I lakseoppdrett er det lakselus rensefisken renser oppdrettslaksen for.
  • Arter som brukes som rensefisk er blant annet rognkjeks og leppefisken berggylte. 
  • Leppefisken er stort sett villfangst, mens rognkjeks er blitt den nest største oppdrettsarten i Norge.
  • Rognkjeksen har ikke svømmeblære, og trenger noe å feste seg på i merden.

Egenskaper

Ved forskningsstasjonen blir rognkjeksens reaksjoner på de mange ulike sanseinntrykkene fra et modellmiljø med laks observert og registrert.

- Vi vet at hvordan en rognkjeks oppfører seg kan variere fra individ til individ, og det er i en avlssammenheng noen egenskaper som er mer interessante å avle på enn andre, sier stipendiaten.

Doktorgraden hans skal være ferdig vinteren 2022. Den er et samarbeid mellom Nord universitet, Norges forskningsråd og Aqua Kompetanse AS.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har funnet ut at rognkjeksen ikke tåler mer enn 16 grader. Her kan du høre podkast om forskning på rognkjeks ved Universitetet i Bergen (spilt inn i sommer):

( VILKÅR )
 
Del saken