Geir Andreassen er administrerende direktør i FHFFoto: Anders Furuset
Geir Andreassen er administrerende direktør i FHFFoto: Anders Furuset
Geir Andreassen er administrerende direktør i FHFFoto: Anders Furuset

FHF blir tydeligere på at næringen styrer prioriteringene

Fra 1. januar justerer FHF navnet, og blir aksjeselskap.

Regjeringen bestemte tidlig i år at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) skal omgjøres til et statlig eid aksjeselskap, lik modellen til blant annet Norges Sjømatråd. 

Justerer navnet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier 100 prosent av aksjene i begge selskaper, men finansiering og detaljstyring er det sjømatnæringen som står for.

- I tillegg til at vi blir et aksjeselskap, får vi nytt navn. Det vil si, det er mer en justering av navnet. Det nye navnet blir Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering. Endringer fra -fond til -finansering på slutten forsterker tilknytningen til næringen. Det tydeliggjør også at vi ikke er et fond som skal sitte på en stor pengebinge, men investere de pengene som kommer inn gjennom FoU-avgiften eksportørene betaler, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHF til IntraFish.

Næringen skal styre prioriteringene

I fjor hadde Morgenbladet en kritisk artikkelserie om blant annet FHF.

- Vi har tydeliggjort hvordan vi jobber før et prosjekt blir til, hvordan vi jobber etter at et prosjekt blir bestemt og hvordan vi tar ansvar for formidlingsdelen. Det er en konkret justering vi har gjort i etterkant, sa Andreassen til Tekfisk tidligere i år.

Da IntraFish var innom deres kontorer i Oslo sentrum rett før jul, stresset han med å få på plass alle formaliteter med revisor for å få til endringen til aksjeselskap.

- Det nye AS-et blir som sagt operativt fra 1. januar. Overgangen skjer gjennom en virksomhetsoverdragelse - alle aktiviteter og eiendeler overføres fra FHF til aksjeselskapet.

FHF

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er norsk sjømatnærings verktøy for å styre næringens investeringer i forskning og utvikling (FoU)
  • FHF er finansiert gjennom en lovpålagt FoU-avgift på 0,3 prosent av eksportverdien på norsk sjømat
  • FHF består av en rekke industrigrupper med representer fra næringen som prioriterer prosjekter og temaer som ønskes belyst
  • FHF driver ikke med forskning selv, men er blant Norges største innkjøpere av oppdragsfinansiert forskning

Kilder: FHFs nettsider og årsrapport for 2016

- Selskapet etableres med samme styret som vi har i FHF i dag, så blir det en generalforsamling så snart som mulig, hvor det skal velges nytt styre. Dette er en prosess som går mellom departementet og næringen. Når det nye styret er på plass, vil vi sette sammen nye faggrupper, sier Andreassen.

- Er endringen til AS mer en teknisk øvelse?

- Nei, det kan høres ut som det, men dette gjør at vi får tydeliggjort at det er næringen som skal styre våre prioriteringer, og at forskningen vi finansierer skal være forankret i næringen. Endringen fører også til en klarere rolledeling mellom næringen, administrasjonen, faggrupper, styre og departement, sier Andreassen.

Direktøren legger til at han er «veldig godt fornøyd» med endringene.

Her kan du høre podkast med Andreassen (spilt inn tidligere i år):

( VILKÅR )

 
Del saken