Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar
Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar
Illustrasjon av Salmars nye dypvannsmerd.Foto: Salmar

Salmar vil investere 1,5 milliarder i ny havmerd

Merden blir 70 meter høy og kan ha dobbelt så mye fisk som Salmars havmerd.

Gjennom datterselskapet Mariculture søkte Salmar om opprinnelig om 16 utviklingstillatelser. Selskapet har fått beskjed fra Fiskeridirektoratet om at de kan få opp til åtte tillatelser.

Nå melder selskapet at de ikke klager på dette vedtaket, men at de vil gå videre med konseptet basert på åtte utviklingstillatelser. Det forutsetter at de blir enige med myndighetene om nærmere betingelser for de nye konsesjonene

- Dette blir i så fall verdens første anlegg konstruert for oppdrett utaskjærs, i åpent hav. Investeringskostnadene er foreløpig beregnet til ca. 1,5 milliarder kroner. Den spesialdesignede dypvannsmerden - som har fått benevnelsen «Smart Fish Farm» - vil kunne etableres i sterkt værutsatte områder 20-30 nautiske mil utenfor de norske kystlinjene. Den nye dypvannsmerden vil bli utviklet i nær samarbeid med verdensledende norske kompetansemiljøer, heter det i en pressemelding fra Salmar.

Salmar har fra før bygget havmerden Ocean Farm, som har vært i sjøen i over ett år.

Smart Fish Farm er spesialdesignet for oppdrett i det åpne hav. Produksjonsenheten vil kunne ta dobbelt så mye fisk som Ocean Farm, og har kapasitet til å produsere tre millioner laks fordelt på sine åtte produksjonskammer. Den vil bli ca. 70 meter høy, og med en diameter på ca. 160 meter. 

Den vil bli utstyrt med en lukket, bærende sentrumssøyle, som vil være anleggets kontrollenhet og forskningslaboratorium. Dessuten vil denne søylen - som vil være på størrelse med verdens største lakseslakteri - gjøre det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom i lukkede systemer, heter det i meldingen. 

Prosjektet vil bli fulgt opp gjennom et nært samarbeid med NTNU, SINTEF og Kongsberg Gruppen.

( VILKÅR )
 
Del saken