MiljøDNA har potensial for overvåkning av lakselus.Foto: K. Præbel, UiT
MiljøDNA har potensial for overvåkning av lakselus.Foto: K. Præbel, UiT
MiljøDNA har potensial for overvåkning av lakselus.Foto: K. Præbel, UiT

Kan bruke DNA-spor i en halv liter vann til å påvise lakselus

Ved å ta en halvliters vannprøve fra laksemerden, kan man enkelt og kjapt finne ut hvor mye lus og parasitter som fins på sin lokalitet ved hjelp av DNA.

En ny internasjonal studie har vist at både parasitter og gift-produserende alger, kan påvises med en revolusjonerende teknologi som analyserer DNA-sporene etter slike organismer direkte i havvann. 

- En lovende metode

DNA-sporet stammer fra for eksempel hudceller, ekskrementer og blod som organismene etterlater i vannet. Slikt fritt DNA kalles miljøDNA.

- Vårt studie viste at analyse av DNA-spor i havvann er en lovende metode til å overvåke tilstedeværelse og mengder av for eksempel lakselus i oppdrettsnæringen, sier førsteamanuensis Kim Præbel fra Norges fiskerihøgskole i en pressemelding.

Han har ledet studien sammen med forsker Martin Llewellyn ved University of Glasgow i Skottland.

Ingenting kan skjule seg

Metoden utviklet av Præbel og hans kollegaer er veldig sensitiv og kan påvise tilstedeværelse av ganske få DNA-kopier i havvannet. Ingen organismer kan «skjule seg» når denne metoden benyttes. 

- Nye genomiske verktøy, som metabarkoding av miljøDNA, er godt nytt for oppdrettsnæringen og vil kunne bidra til å en bedre forvaltning, Llewellyn i meldingen.

Begge tror miljøDNA vil få en større rolle fremover innen både fiskeri og oppdrettsnæringen fremover.

- Også forvalting vil kunne dra stor nytte av våre teknikker siden de gir raskt og presist resultat for en brøkdel av dagens analysekostnader, sier Præbel.

( VILKÅR )
 
Del saken