Fusjon. Nå skal de slå seg sammen. Fra venstre: Preben Aune (adm.dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i Sintef Molab AS), Eigil Dåbakk (adm.dir. i Sintef Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).Foto: Pressefoto
Fusjon. Nå skal de slå seg sammen. Fra venstre: Preben Aune (adm.dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i Sintef Molab AS), Eigil Dåbakk (adm.dir. i Sintef Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).Foto: Pressefoto
Fusjon. Nå skal de slå seg sammen. Fra venstre: Preben Aune (adm.dir. i Kystlab AS), Jack Ødegård (styreleder i Sintef Molab AS), Eigil Dåbakk (adm.dir. i Sintef Molab AS), Bjørn-Vegard Løvik (styreleder i Kystlab AS).Foto: Pressefoto

To laboratorier vil slå seg sammen

Sintef Molab og Kystlab har inngått en intensjonsavtale om fusjon for å møte økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt, og skape Norges ledende laboratorieforetak.

- Bedriftene har over tid sett på mulighetene for tettere samarbeid. Prosessen har tydeliggjort at den beste måten å øke konkurransekraften og skape nye arbeidsplasser er å slå seg sammen. Fusjonsprosessen har som mål å landes i første kvartal 2019, skriver selskapene i en pressemelding.

Sintef Molab har en sterk posisjon blant industrikunder, mens Kystlab har en solid posisjon innenfor akvakultur. Det nyfusjonerte selskapet får kunder fra et bredt spekter av bransjer; landbasert industri, offentlig sektor, bygg og anlegg, olje og gass samt havbruksnæringen. Havrommet er pekt ut som et vekstområde for fremtiden.

- Kystlab og Sintef Molab er begge solide selskap som utfyller hverandre godt. I en hverdag preget av stadig sterkere internasjonal konkurranse fra lavkostland, er dette et offensivt grep som sikrer arbeidsplasser og legger grunnlaget for videre vekst, sier Jack Ødegård, styreleder i Sintef Molab i meldingen.

- Det er en stor fordel at begge selskapene kjenner hverandre godt fra før. Sammen blir vi sterkere, og jeg er overbevist om at vi kommer til å styrke kundeleveransen gjennom enda sterkere nærhet til markedet, sier styreleder i Kystlab, Bjørn-Vegard Løvik i pressemeldingen.

Administrerende direktør Eigil Dåbakk i Sintef Molab blir sjef i det fusjonerte selskapet, og daglig leder Preben Aune i Kystlab får en sentral posisjon i arbeidet videre. Forskningsdirektør Jack Ødegård i Sintef blir styreleder i det nye selskapet.

Sintef Molab er en av Norges største akkrediterte laboratoriebedrifter innen miljømålinger, kjemiske analyser og materialtesting. Selskapet har 68 ansatte, hovedkontor i Mo i Rana og omsatte i 2017 for 75 millioner kroner.

Kystlab utfører akkrediterte laboratorieanalyser og rådgivning innen trygg mat og miljørettet helsevern. Selskapet har 42 ansatte, hovedkontor i Namsos og omsatte i 2017 for 42 millioner kroner.

( VILKÅR )
 
Del saken