Smoltkostnadene har økt de siste årene. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Smoltkostnadene har økt de siste årene. Foto: Torkil Marsdal Hanssen
Smoltkostnadene har økt de siste årene. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Lakselus gjør at kostnadene fortsetter å øke

En rapport som tar for seg årlige kostnadsdrivere i lakseoppdrett spådde i fjor at kostnadstoppen trolig var nådd. Det stemte ikke, viser ny rapport.

- Kostnadene har steget med 5 prosent fra 2016 til 2017. Fôrkostnadene går ned, mens andre driftskostnader øker, en indikasjon på vedvarende utfordringer med lus, skriver Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) i en pressemelding.

Både smoltkostnader og avskrivninger har økt mye de siste årene. Smoltkostnadene drives blant annet av overgang til større smolt og investeringer i resirkulerings-anlegg (RAS). Økningene i avskrivningene henger sammen med økte investeringer i næringen, både i matfiskoppdrett og i verdikjeden for øvrig.

Det er Nofima og Kontali Analyse, som på oppdrag fra FHF lager årlige sammenstillinger over kostnadsdriverne i lakseoppdrett.

- Rapporten som kommer ut årlig tar også for seg drivkreftene bak kostnadsutviklingen og er derfor et godt verktøy for næringen og andre med interesser i industrien, skriver FHF.

I tidligere analyser ble det vist at kostnadsutviklingen i norsk oppdrettsnæring har vært større enn i konkurrenters. Dette kan på sikt true konkurransekraften til norsk laksenæring.

- Det er dermed viktig å vite hva som driver kostnadene slik at oppdrettsselskapene får en bedre forståelse av hvor innovasjonsinnsatsen bør settes inn. Ettersom rapporten lages årlig kan den også brukes til å analysere hvor stor virkning implementering av nye FoU resultater og/eller teknologi har hatt, skriver FHF.

Hele rapporten kan leses her.

( VILKÅR )
 
Del saken