Fiskeriminister Harald T. Nesvik.Foto: NFD
Fiskeriminister Harald T. Nesvik.Foto: NFD
Fiskeriminister Harald T. Nesvik.Foto: NFD

Ja til nytt forskningsanlegg for havnæringene til seks milliarder

Regjeringen har valgt konseptet «Ocean Space Laboratories» for fornyelsen av de marintekniske laboratoriene i Trondheim.

Forslaget innebærer å bygge nye undervisnings- og forskningslaboratorier for å erstatte de nåværende. I tillegg er det et forslag om et fjordlaboratorium for fullskala testing av ulike havinstallasjoner ved Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden. 

200.000 arbeidsplasser

De samlede kostnadene er beregnet til seks milliarder kroner, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

- Jeg er glad for at vi nå har funnet et godt konsept å arbeide videre med. Havnæringene står for mer enn 200.000 arbeidsplasser over hele landet og disse jobbene er med på å sikre et bærekraftig velferdssamfunn også i fremtiden. Hvis Norge skal fortsette å være ledende på hav, er det viktig at vi har laboratorier som sørger for videre utvikling i næringene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldingen.

Kan teste utstyr for fiskeri og oppdrett

Laboratoriene er Europas største anlegg innen undervisning, forskning og utvikling av utstyr som brukes i sjøen. Den eldste delen er en stor tank der man kan teste skipsmodeller, den er fra 1939. Anlegget har vært bygget ut i 1967 og 1977-81. I starten handlet det om testing av skipsskrog og propeller. Deretter ble olje- og gassnæringene de største brukerne. De siste årene er det økende oppdragsmengde innen akvakultur, offshore vindkraft, autonome fartøy og broer/tunneler.

- Dette er gode nyheter for sjømatnæringen, som vil få mulighet til å teste utstyr for fiskeri og oppdrett. Laboratoriene vil også bidra til å gi oss ny og oppdatert kunnskap for hvordan vi kan bruke og ta vare på livet i havet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i pressemeldingen.

De marintekniske laboratoriene eies av NTNU og brukes til undervisning, forskning og innovasjonsprosjekter. Oppdrag for næringslivet utføres gjennom Sintef Ocean. Det nye anlegget kan tidligst stå klart i 2025.

( VILKÅR )
 
Del saken