Slik blir det nye slakteriet: Skjermdump fra en animasjonsfilm om Salten N950 på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune i Nordland. De hvite bygningene er de nye som skal bygges. De svarte eksisterer i dag. Foto: Salten Aqua
Slik blir det nye slakteriet: Skjermdump fra en animasjonsfilm om Salten N950 på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune i Nordland. De hvite bygningene er de nye som skal bygges. De svarte eksisterer i dag. Foto: Salten Aqua
Slik blir det nye slakteriet: Skjermdump fra en animasjonsfilm om Salten N950 på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune i Nordland. De hvite bygningene er de nye som skal bygges. De svarte eksisterer i dag. Foto: Salten Aqua

Bygger nytt slakteri, nytt settefiskanlegg og ny filetfabrikk

Salten Aqua skal sammen med sine partnere investere 700 millioner kroner.

Før jul vil styret i slakteriet Salten N950 sannsynligvis beslutte å utvide slakterikapasiteten fra dagens maks 130 tonn på to skift til 250 tonn på ett skift. 

Dagens slakteri ligger på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune.

Slakteriet var opprinnelig et fiskemottak, men ble ombygd til pakking av oppdrettet atlantisk laks tidlig på 1990-tallet. Det het da Fiskekroken. For fire år siden ble det omdøpt til Salten N950.

Prislapp på 250 millioner

Forprosjektet er avsluttet. Prislappen for utbygging vil ligge på rundt 250 millioner kroner, sier konsernsjef Geir Wenberg i Salten Aqua til IntraFish.

zoomMED STORE PROSJEKTER PÅ GANG: Konsernsjef Geir Wenberg i Salten Aqua. 
MED STORE PROSJEKTER PÅ GANG: Konsernsjef Geir Wenberg i Salten Aqua. 

Det er ennå ikke inngått noen avtale om hvem som skal levere slaktelinje (sløyemaskiner og pakke-roboter).

Dersom og når styret sier ja, kan bygging påbegynnes i vinter. Ny-slakteriet kan stå ferdig i 2020.

Det gamle slakteriet er utvidet og fornyet i flere trinn. Eksisterende bygningsmasse består av tre sammenhengende bygg. Det eldste vil bli revet, og en ny hall skal reises inntil eksisterende bygningsmasse.

Smolt for 400 millioner

Salten Aquas neste store prosjekt er et nytt settefiskanlegg. Det skjer i regi av datterselskapet Salten Smolt, der 10 prosent av aksjene eies av Nova Sea, Eidsfjord Sjøfarm og Mortenlaks.

Salten Smolt har i dag to settefiskanlegg. Det nye anlegget skal bygges vegg i vegg med settefiskanlegget som ligger i bygda Breivik i Bodø kommune. 

Anlegget sto ferdig i 2001 og fyller snart 20 år. Det har flere ganger vært fornyet. Kapasiteten er fire millioner smolt i året.

zoomForeløpig skisse av det nye anlegget: Fasade med betong og markert inngang. 
Foreløpig skisse av det nye anlegget: Fasade med betong og markert inngang. 

Men før arbeidet settes i gang, må styret gi klarsignal. Forprosjektet har deadline 31. januar. Deretter blir det styremøte.

I planene inngår videre oppgradering av det gamle anlegget. Med begge byggene på plass blir samlet kapasitet 10 millioner smolt, avhengig av størrelse på fisken.

- Investeringen blir fort pluss minus 400 millioner kroner. Det blir et enormt løft for Salten Smolt, sier Wenberg.

Kunder blir eierne pluss eventuelt eksterne bedrifter.

Bygging kan tidligst komme i gang i 2019 og vil ta rundt to år.

Ny laksefabrikk

Salten Aqua-konsernets tredje store prosjekt er laksefabrikken Salten Salmon i Bodø.

- Men Salten Aqua har allerede foredlingsbedriften Saltelaks på Holstad ved Fauske. Blir de to datterselskapene konkurrenter?

- Nei. Produktene er forskjellige. Saltenlaks lager røkte produkter. Salten Salmon har kapasitet til å foredle rundt 7000 tonn rund vekt til fersk og frossen filet, ment hovedsakelig for eksport. I tillegg skal vi satse forsiktig på hjemmemarkedet med lakselenker, skålpakket fersk og filet av forskjellige kutt. Derfor har vi inngått et samarbeid med Coop Nordland som eier 34 prosent av fabrikken, sier Wenberg.

Produksjonen skal skje i bygget der fiskeforedleren MaxMat driver i dag, på Rønvikleira i Bodø. Maxmat er nå i desember i ferd med å avvikle og skal være ute av bygget til årsskiftet. Salten Salmon overtar leieavtalen 1. januar.

zoom
MaxMat i Bodø. Arkivfoto: Bent-Are Jensen

- Det blir hektisk etter nyttår for å få alt på plass til vi kjører fabrikken i gang i april, sier Wenberg.

Konsernet har brukt deler av året til å planlegge prosjektet. Det er ansatt daglig leder, produksjonssjef, teknisk sjef og kvalitetssjef.

Nå skal det ansettes 20 stykker til å jobbe på produksjonslinja.

Teknologibedriften Marel leverer komplett filetlinje med automatisk filetering, trimming og pace infeed, samt skanner som skal sortere filet til ønsket anvendelse etter gitte kvalitetskriterier. Det hele vil bli overvåket og styrt gjennom programvaren Innova.

Total investering i Salten Salmon ligger rundt 35 millioner kroner.

- Det blir jo bare småpenger sammenliknet med nytt slakteri og smoltanlegg?

- Nei, det er en stor investering. Saken er at de andre to investeringene blir hinsides. Men de må til for at vi skal utvikle oss videre. Vi satser ambisiøst, sier Wenberg.

( VILKÅR )
 
Del saken