Veileder Kjell Arne Rørvik sammen med doktorgradsstipendiat Jens-Erik Dessen. Foto: Helge Skodvin, Nofima
Veileder Kjell Arne Rørvik sammen med doktorgradsstipendiat Jens-Erik Dessen. Foto: Helge Skodvin, Nofima
Veileder Kjell Arne Rørvik sammen med doktorgradsstipendiat Jens-Erik Dessen. Foto: Helge Skodvin, Nofima

Dette er rådene doktorgradsstipendiaten har til oppdrettere

Forsker Jens-Erik Dessen har sett på hvordan forholdet mellom fett og protein i fôret påvirker vekst, fôrutnyttelse, helse, kvalitet og fettdeponering hos oppdrettslaks.

Han har gjort fire studier i doktorgraden, og har tre generelle råd å gi oppdrettere:

  • Fra utsett og til og med første høst i sjø bør vårutsatt smolt ha proteinrikt fôr med nok energi for å kunne sikre optimal vekst og fôrutnyttelse.
  • For høstutsatt smolt i Sør-Norge er risikoen høy for at man får utbrudd av PD (pankreas disease) første vår i sjø. For utsatte lokaliteter har et regime med mer protein og mindre fett, fra vårjevndøgn og ut sommeren vist seg å nesten halvere dødelighet, samt øke veksten.
  • Et for høyt fettinnhold i fisken, spesielt ved inngangen til høsten, reduserer vekstpotensialet over tid.
Forsøkene er gjort i småskala merder på forskningsstasjon på Averøy, og i storskala merder på Nofimas forskningskonsesjoner i sør-, midt-, og Nord-Norge.

- For å se sammenhenger varer ofte forsøkene opptil ett og et halvt år. Dette gir oss et unikt innblikk i hvordan forandringer i miljø, fôr og fisk påvirker produksjonen, sier Dessen i en melding fra Nofima.

( VILKÅR )
 
Del saken