Grunnarbeidet til Svaberget Smolt er i gang,Foto: SinkabergHansen.
Grunnarbeidet til Svaberget Smolt er i gang,Foto: SinkabergHansen.
Grunnarbeidet til Svaberget Smolt er i gang,Foto: SinkabergHansen.

Bygger nytt smoltanlegg på tidligere campingplass

SinkabergHansen og Emilsen Fisk vil sammen bygge nytt smoltanlegg i Nærøy kommune i Trøndelag.

I januar 2017 overtok SinkabergHansen Svaberget Camping. Det er på området hvor den tidligere campingplassen lå at selskapet nå vil etablere ny smoltproduksjon med resirkuleringsanlegg (RAS).

Grunnarbeidet for Svaberget Smolt er i gang. Nylig gikk første dynamittsalven, melder SinkabergHansen.

Største investering noensinne

zoom
Svein-Gustav Sinkaberg, nestleder i SinkabergHansen

Ifølge søknaden planlegges det for en kapasitet på inntil 10 millioner smolt og et årlig fôrforbruk på inntil 4000 tonn ved anlegget.

- Antallet smolt årlig vil avhenge av hvor stor smolt vi ønsker å produsere. Det kan være at kapasiteten blir opp til 10 millioner smolt årlig gitt at vi produserer smolt opp til cirka 400 gram, sier nestleder Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen til IntraFish.

Han opplyser at det er planlagt å etablere en avdeling med klekkeri og startfôring, samt tre påvekstmoduler.

Hva kostnaden på anlegget vil bli vil ikke Sinkaberg kommentere, men sier at det sannsynligvis kommer til å bli den største investeringen selskapet noen gang har gjort.

Fortsatt produksjon hos Bindalssmolt

Anlegget blir liggende helt nord i Nærøy kommune, på grensen til Nordland. På andre siden av fylkesgrensen, i Bindal kommune i Nordland, har datterselskapet Bindalssmolt i dag et settefiskanlegg som baserer seg på gjennomstrømming. Dette ligger på lokaliteten Saglifossen.

- Vi kommer til å opprettholde produksjonen der. De to anleggene vil ha samme vannkilde, og det er sannsynlig at produksjonen blir tatt noe ned ved anlegget i Bindal, opplyser Sinkaberg.

Selskapet opplyser i søknaden at produksjonen av laks/postsmolt ved den nærliggende sjølokaliteten Møllebogen vil utgå når nytt smoltanlegg er på plass.

- Produksjonen ved Møllebogen er allerede avsluttet. Der var det produksjon av smolt i lukkede merder. Vi hadde et prosjekt hvor vi satt ut såkalt vårfisk i anlegget i oktober, og produksjonen var lik det en har i påvekstanlegg på land. Da det kom PD i fjorden, og det ikke ble mulig å flytte fisken på Møllebogen på grunn av dette, så avsluttet vi produksjonen.

- Så det vil ikke bli noe mer slik produksjon ved Møllebogen?

- En skal jo aldri være helt bastant. Anlegget vi hadde på lokaliteten var i samarbeid med Aquafuture/Akvadesign, og den måten de driver produksjon på i lukkede merder, hvor en kan utnytte varme sjøtemperaturer om vinteren, har vi tro på, påpeker han.

Slakteritomt klar til våren

IntraFish har tidligere omtalt at SinkabergHansen også planlegger nytt slakteri på Marøya ved Rørvik. Kapasiteten på det nye slakteri skal bli 100.000 tonn årlig, og prislappen blir flere hundre millioner kroner. Kapasiteten på dagens slakteri er rundt 33.000 tonn årlig.

- Vi er kommet lenger med planene om nytt slakteri. Utbyggingen er vedtatt, og det pågår nå diskusjon med utstyrleverandører om hvilken teknologi vi skal investere i ved slakteriet. Vi vil ha en byggeklar tomt til våren, sier han.

Det er planlagt at fabrikken skal være realisert innen 2021.

- Dette er en utbygging dere er alene om, og ikke i samarbeid med andre aktører?

- Slakteriet er det SinkabergHansen som står bak. Det kan jo hende at det endres, men det får framtida vise, sier Sinkaberg.

Selskapet har også sett på mulighetene for å etablere en kassefabrikk i tilknytning til det nye slakteriet.

- Vi må ført gjøre ferdig slakteriet, men det er naturlig å tenke på lokalisering av en kassefabrikk i tilknytning til dette. Vi er i samtaler med kasseprodusenten vi bruker i dag om dette.

( VILKÅR )
 
Del saken