Sedimenterbare stoffer blir fjernet i produksjonen. Foto: AkvaFuture/Visual360
Sedimenterbare stoffer blir fjernet i produksjonen. Foto: AkvaFuture/Visual360
Sedimenterbare stoffer blir fjernet i produksjonen. Foto: AkvaFuture/Visual360

Vil gjenbruke utslipp fra lukkede anlegg

Ny forskning viser at utslipp fra lukkede anlegg kan ha flere bruksområder.

Det melder Veterinærinstituttet.

- Utslipp fra oppdrett har høyt innhold av nitrogen og fosfor og andre viktige næringsstoffer og kan potensielt gjenbrukes til produksjon av biogass, som gjødsel, eller som næring til produksjon av alger eller andre organismer som igjen kan brukes til fôr eller direkte som mat til mennesker, sier Arve Nilsen, forsker ved Veterinærinstituttet.

Han er prosjektleder for innovasjonsprosjektet KOMPAKT, som ledes av Veterinærinstituttet.

For hver kilo laks eller ørret som blir produsert i oppdrettsanleggene blir det samtidig produsert om lag en kilo bløtgjødsel. I tillegg slippes det også ut næringsstoffer og mikropartikler, som løser seg opp i vann.

Oppsamling av utslipp

I lukkede oppdrettsanlegg kan den sedimenterbare delen av utslippene samles opp, filtreres og gjenbrukes. 

Etter to år med forsøk har en gjennom KOMPAKT funnet ut at filtrene i lukkede anlegg må flyttes fra land og ut på merdkanten, at filtertypen må byttes ut med filtre med større kapasitet og at det med store volumer ikke er bærekraftig å levere bløtgjødsel, men at gjødsla bør tørkes ferdig ute på anleggene før den transporteres videre til gjenbruk.

Ifølge Nilsen, kan den nye teknologien som nå skal testes ut gjøre at anleggene skal ha mulighet til å samle opp inntil tre fjerdedeler av partiklene fra avføring og overskuddsfôr.

Rense utslippsvannet

AkvaFuture AS og Universitetet i Gøteborg har undersøkt hvordan sukkertare og blåskjell kan brukes i kombinasjon med oppdrett av laks i lukkede merder. 

- Forskningen viser at utslipp fra lukkede oppdrettsanlegg kan brukes til å produsere sukkertare. Dessuten kan sukkertare og blåskjell også rense utslippsvann fra lukkede oppdrettsanlegg, sier Nilsen.

Et lukket anlegg med 1 million laks og et godt system for gjødselfiltrering og opptak vil slippe ut løste næringsstoffer nok til å fø på et sukkertareanlegg med et areal på et sted mellom 150 og 300.000 kvadratmeter, med en samlet årsproduksjon av sukkertare (ferdig tørket) på 2 til 4.000 tonn.

I tillegg kommer produksjonen av blåskjell. Ifølge Nilsen gir høsting og omsetning av skjell og tare lav fortjeneste, sammenlignet med lakseproduksjonen.

- Men om vi ser utnyttelse av disse ressursene sammen med gjenbruk av fiskegjødsel og fortjenesten fra lakseoppdrettet kan det til sammen være en måte å dyrke havet på som gir mer utbytte og mindre miljøbelastning enn dagens systemer. At lukkede anlegg har vist seg å gi effektiv beskyttelse mot lakselus er også en viktig miljøgevinst, sier Nilsen.

( VILKÅR )
 
Del saken