Fra produksjonslokalet til Stingray Marine Solutions.Foto: Anders Furuset
Fra produksjonslokalet til Stingray Marine Solutions.Foto: Anders Furuset
Fra produksjonslokalet til Stingray Marine Solutions.Foto: Anders Furuset

Maskin lærer lusetelling raskt

Luselaser-produsenten Stingray bruker kamerasyn og maskinlæring til å telle lus. De melder om rask progresjon.

Tjenesten med lusetelling kommer i tillegg til avlusing med laser. Lusetellingen ble lansert i mai.

- Vi har allerede gjort tellinger av over 50.000 fisk, sier daglig leder John Arne Breivik til Tekfisk.

zoomJohn Arne Breivik, daglig leder i Stingray
John Arne Breivik, daglig leder i Stingray

Lærer av manuelle endringer

Tellingene foregår ved at kameraet tar bilder, hvorpå en maskin teller lus på bildet, og foreslår funn. En person ser så gjennom bildene, og godtar eller forkaster forslagene. Systemet lærer av manuelle endringer, og blir stadig bedre.

- Systemet får stadig mer godkjent på voksen hunnlus, forkastningsgraden er nå under 10 prosent. I begynnelsen var det kanskje så mye som halvparten som ble forkastet. Det fine med dette systemet er at teknologien blir bedre og bedre for hver telling, sier Breivik. 

Han understreker at «mennesket er sjefen».

Ønsker automatisert telling

Under et foredrag på Tekmar tok Breiviks kollega, programvaresjef Espen Børrud, en gjennomgang rundt hva de tenker om lusetelling.

- Vi mener at teknologien er moden for å bedre fiskevelferden ved å telle lus på svømmende fisk i merd. Teknologien er allerede på plass, men er interessentene klare spurte han.

Dagens krav om manuell telling av minimum 20 fisk per merd per uke har en rekke utfordringer, både for fisk og folk, mener Børrud.

- Med maskinell telling i merd er det ingen håndtering av fisken, noe som gir bedre fiskevelferd. Oppdretteren vil bruke mindre tid, og få frigjort tid til andre oppgaver. Tellingene blir mindre påvirket av vær, vind og lys - og vi vil få mer objektive målinger.

I tillegg vil en ha mer presise målepunkter om en ønsker, som telling på 10 meters dyp.

Statistisk usikkerhet

Børrud poengterte at en ikke kan telle alle fisk i en merd, som inneholder inntil 200.000 fisk.

- Det er en statistisk usikkerhet, og vi må ha usikkerheten innen akseptable rammer. Da må vi ha riktig sample size. Ved manuelle tellinger har vi en veldig lav sample size (20 fisk) men en angivelig veldig stor presisjon per fisk. Med teknologiske tellinger er det kanskje motsatt - muligens lavere presisjon på individnivå, men det blir mer enn motvirket ved å øke sample size.

Stingrays metode teller også kun lus på en side av fisken. Samtidig poengterte han at usikkerheten på individnivå trolig også kan være lavere med teknologisk telling enn manuell.

zoomEspen Børrud, sjef for programmering i Stingray i Stingray
Espen Børrud, sjef for programmering i Stingray i Stingray

Ulike interesser

I dag godkjenner ikke Mattilsynet teknologisk telling av lus, men Stingrays kunder bruker allerede tellingene internt til beslutningsstøtte. Børrud mener at det bør åpnes for at teknologisk telling må tillatelse.

- Som teknologileverandør forventer jeg tydelige krav fra oppdrettere og myndigheter, og vi vil anstrenge oss for å tilfredsstille dem, sa han.

Seniorrådgiver Aud Skrudland i Mattilsynet har tidligere sagt til IntraFish at de vil være fleksible, og ikke være til hinder for utvikling av metoder som de «er sikre på gir like god eller bedre fiskevelferd»  , men at metodens presisjon må dokumenteres.

Børrud mener at teknologisk telling ikke må bli en «black box» for oppdretterne, som bare kommer ut med et svar uten forklaring.

- Vil oppdrettere gjerne ha en boks i merden som sier 0,54 lus, uten at den sier hvorfor? Selv ved 1000 fisk kan en ha statistisk uflaks. Hvordan kan en kontrollere at tallene er riktige? Hva om dingsen ikke fungerer - må en ha et stand by tid på manuelle tellinger?

Mer lus i sjø - må omregnes

Børrud er også tydelig på at dagens lusegrense på 0,5 voksen hunnlus er dimensjonert for manuelle tellinger i luft.

- Håndteringen fisken får før den telles, gjør at det faller av lus. Derfor har vi begynt å snakke om en korreksjonsfaktor for å kunne sammenligne lusenivåer i luft og i sjø, sa han.

Hvor stor denne forskjellen er, ønsker ikke selskapet å kommentere i media.

- Luseforskriften må ta høyde for at det kommer teknologisk telling, og da må en ha med en korreksjonsfaktor slik at sammenligningen blir riktig. Det er uunngåelig at det er mer lus på fisk som telles i sjø. Vi ser en tydelig korreksjon mellom tellinger av lus i sjø og luft, men ønskerikke å si hvor stor den korreksjonsfaktoren er, sier Breivik til Tekfisk.

( VILKÅR )
 
Del saken