Engesunds lukkede betongmerd.Foto: Pressefoto
Engesunds lukkede betongmerd.Foto: Pressefoto
Engesunds lukkede betongmerd.Foto: Pressefoto

Laksen trives godt i ny betongmerd

I slutten av oktober satte Engesund Fiskeoppdrett fisk i sin nye lukkede betongmerd for første gang. Erfaringene så langt er gode.

Betongmerden skal brukes til produksjon av postsmolt, og ble overlevert tidligere i høst.

Den 1500 tonn tunge enheten på 30 x 20 meter er løsningen som gjorde at Hordaland-selskapet i sin tid fikk kjøpe en såkalt mørkegrønn konsesjon (gruppe C) - som stiller ekstra strenge krav til rømmingssikkerhet og lusegrenser.

Fisk i oktober

Gisle André Enstad, som FoU-ansvarlig i er selskapet, ga onsdag en oppdatering om prosjektet. Det skjedde under Sintef-konferansen Tekmar i Trondheim.

- Vi la merden på lokaliteten i august. Etter rundt en måned ferdigstillelse og en måned testing ble det satt ut fisk i slutten av oktober, sa Enstad.

zoomFoU-ansvarlig Gisle Andre Enstad i Engesund Fiskeoppdrett (til h.) sammen med daglig leder Svein Eivind Gilje.
FoU-ansvarlig Gisle Andre Enstad i Engesund Fiskeoppdrett (til h.) sammen med daglig leder Svein Eivind Gilje.

Tanken er at smolten skal få vokse seg opp til et halvt kilo i den lukkede merden slik at den er mer robust før den settes ut i åpen sjø. Foreløpige resultater er gode.

- Fisken har god appetitt, faktisk bedre enn forventet. Dødeligheten er lav. Begge de to tingene indikerer at det er god fiskevelferd ombord, sa Enstad.

God helse

Det er også gjort lab-tester av slimlaget på fisken, og sammenlignet med fisk fra en annen lokalitet.

- Konklusjonen er at helsestatusen er god, slo Enstad fast.

Vannet i merden blir tatt opp fra dypet, men for å være helt sikre på å unngå lus, blir det filtrert før det går inn i betongmerden. 

For å unngå slam og oppdrettsfisk i bunnen har Engesund et rensesystem, en slags robotstøvsuger som tar med seg avfall.

Betongmerden er bygget av Backer Bergen, nå Bergen Group Sjøsterk, og henter inspirasjon fra fôrflåtene som bygges der.

Selskapet har inngått en avtale med Engesund Fiskeoppdrett om hvordan betongflåten kan kommersialiseres videre.

( VILKÅR )
 
Del saken