Illustrasjon av det nye havbrukssenteret på Dønna. Dette er en skisse på første fase som viser forskningshallen og tre store kar for produksjon av storsmolt i tillegg til eksisterende anlegg.Foto: LetSea
Illustrasjon av det nye havbrukssenteret på Dønna. Dette er en skisse på første fase som viser forskningshallen og tre store kar for produksjon av storsmolt i tillegg til eksisterende anlegg.Foto: LetSea
Illustrasjon av det nye havbrukssenteret på Dønna. Dette er en skisse på første fase som viser forskningshallen og tre store kar for produksjon av storsmolt i tillegg til eksisterende anlegg.Foto: LetSea

Ecomarin Seafarm får produsere laks på land

Selskapet har fått tillatelse til landbasert produksjon av laks og ørret i Dønna kommune.

Tillatelsen gjelder produksjon av inntil 2000 tonn MTB av både settefisk og matfisk.

- Vi har imidlertid en ambisjon om å benytte tillatelsen til produksjon av stor smolt, sier styreleder Eirik Sørgård i Ecomarin Seafarm til IntraFish.

zoomLetsea er en av Norges mest lønnsomme gaseller. Daglig leder Eirik Sørgård i CapNord Fond AS
Letsea er en av Norges mest lønnsomme gaseller. Daglig leder Eirik Sørgård i CapNord Fond AS

Rognkjeks og torsk

Selskapet har allerede aktivitet på lokaliteten Bjørnsøya i Dønna kommune i Nordland. Fra før har selskapet tillatelse til produksjon av to millioner rognkjeks på lokaliteten.

I tillegg har LetSea tillatelse til produksjon av settefisk og matfisk av torsk. Denne er gitt for en produksjon på 40 tonn MTB, og er også tilknyttet lokaliteten Bjørnsøya.

Det er godkjent en samlet produksjon på 2000 tonn MTB på lokaliteten, samt fôring på inntil 2000 tonn. Kapasiteten på lokaliteten må fordeles på de ulike tillatelsene.

- Hvordan kapasiteten kommer til å utnyttes avhenger litt av hva LetSea vil gjøre, men slik det ser ut nå vil 1800 tonn bli brukt til produksjon av laks, mens de resterende 200 tonn blir brukt til andre ting, sier Sørgård.

Laks på land

Han sier at ambisjonen er å bygge opp forskningsavdelingen til LetSea, og at det kan være aktuelt å ta laksen gjennom hele livssyklusen på land. Det blir imidlertid kun som forsøk, den kommersielle produksjonen vil konsentrere seg om produksjon av stor smolt.

Kapnord Fond er største eier i både Ecomarin og LetSea, i likhet med Grytåga Settefisk og Nordnorsk Smolt.

- Det er naturlig å se hvordan vi kan få det optimale ut av alle disse bedriftene. Grytåga har en produksjon på åtte millioner smolt årlig. I første fase vil selskapet levere fisk på 70 gram til Ecomarin, hvor den tas opp til 4-500 gram. Vi har allerede gjort forsøk med dette, og har fått interessante resultater. Det er også gjort forsøk med å ta inn 14 grams smolt, som er tatt opp til 300 gram, opplyser Sørgård.

Vil bruke tid på å ta viktige valg

Så langt holder Ecomarin Seafarm og LetSea til i et bygg som tidligere ble benyttet til produksjon av kveite på lokaliteten. Dette anlegget eier Ecomarin Seafarm og LetSea sammen, og kapasiteten i anlegget er på 250-300 tonn årlig.

- Når det gjelder utvidelse av anlegget, så er planen at vi skal tenke oss godt om et års tid før vi går i gang med bygging. Vi har en del valg å ta når det gjelder hvilken teknologi som skal benyttes, om det blir resirkulering eller gjenbruk av vann. Det vil vi bruke god tid på. Planen er uansett at anlegget skal være i drift fra 2022, sier Sørgård.

En del av tankevirksomheten som skal gjøres inkluderer også valg av løsning for rensetiltak i anlegget.

- Det blir noen valg også på infrastruktur, og utbyggingen vil skje gradvis.

På anlegget er det også tillatelse til produksjon av rognkjeks.

- Vi ligger på en produksjon på 1,2 millioner rognkjeks årlig, og produksjonen vil komme til å ligge på det nivået. Denne produksjonen vil imidlertid kun ta en liten del av anlegget. Den største delen vil bli brukt til å produsere stor smolt. Som en del av dette vil LetSea gjennomføre en del forsøk, på ferskvann og saltvann, fôr og størrelse på fisken, opplyser Sørgård.

( VILKÅR )
 
Del saken