«Myrebas» blir ikke bygget om likevel.Foto: Andenes fiskemottak
«Myrebas» blir ikke bygget om likevel.Foto: Andenes fiskemottak
«Myrebas» blir ikke bygget om likevel.Foto: Andenes fiskemottak

Ville bygge om «Myrebas» for levendelagring av torsk, men det ble for dyrt

- Vi får for liten kapasitet i forhold til kostnaden ved å bygge om, så det blir ikke aktuelt, sier reder Dag Ivar Knutsen.

Tanken var å bygge om «Myrebas» sine tre kjøletanker til lasterom med etasjeskiller, og dermed utvide lagringskapasiteten. Fiskeriparken Egga Utvikling ble engasjert for å se om dette var mulig å få til.

- Utgangspunktet var å få økt kapasitet på føring av levende fisk. Det er snakk om en relativt eldre båt, og vi ønsket å se på muligheten til å kunne bruke rommene i to etasjer, sier prosjektleder Viggo Johnsen i Fiskeriparken til Tekfisk. 

zoomViggo Johnsen.
Viggo Johnsen.

Gikk fra stål til duk

Fiskeri- og havbruksnæringen støttet prosjektet, som hadde en totalkostnad på nærmere 1,5 millioner kroner, med 725.000 kroner.

Først ble etasjeskiller i stål vurdert.

- Men det viste seg at det ikke var forenlig med styrken på skroget og innredningen i rommene. I tillegg ga det stor tyngde, slik at lastekapasiteten gikk ned på grunn av det, sier Johnsen.

«Myrebas»

«Myrebas» er 27,42 meter lang, og ble bygget i 1982. 

Båten fisker med snurrevad og har kvoter på torsk, hyse og sei, i tillegg til NVG-sild.

Denne løsningen gikk de derfor bort fra. 

- Vi så etter hvert på andre løsninger med enklere installasjoner og et lettere materiale som kunne gi tilnærmet samme effekt, sier han.

Konklusjonen ble at det går an å bruke duk og wire til å dele opp rommene. 

- Vi kom frem til at det var mulig å få til en sånn løsning. Den ivaretok at man kunne bruke skrogutformingen som den var, og ga heller ikke problemer når det gjelder vekt, sier prosjektlederen.

Ble for usikkert

Han mener dette ville vært en god løsning for å utvide kapasiteten på «Myrebas». Men reder Dag Ivar Knutsen har valgt ikke å bygge om båten.

zoomDag Ivar Knutsen.
Dag Ivar Knutsen.

- Det ble for dyrt, og er ikke noe vi jobber videre med. Vi får for liten kapasitet i forhold til kostnaden ved å bygge om, så det er ikke aktuelt, sier Knutsen til Tekfisk.

Konklusjonen hans er at det koster mer enn det smaker. 

- Det blir for usikkert å bruke så mye penger på en så gammel båt, sier Knutsen.

Han angrer likevel ikke på at de gikk i gang med prosjektet.

- Vi har lært mye av dette. Det har vært interessant og veldig mye arbeid, men vi hadde aldri klart det uten Fiskeriparken. Det er kanskje noe vi kan bruke hvis vi en gang i fremtiden skal vurdere nybygg eller en nyere bruktbåt. Men på båten vi har i dag, er det uaktuelt, sier Knutsen.

Dermed blir «Myrebas» uten muligheter for levendelagring av torsk. 

- Vi har ikke drevet med levendelagring de senere år. Vi har for liten kapasitet, bruker så mye tid, og får så lite igjen, sier han.

Kvotebonus

Nettopp usikkerhet rundt levendelagring er avgjørende, mener prosjektleder Viggo Johnsen.

- Det er en usikkerhet når det gjelder lønnsomheten på levendefangst og levendelagring, i og med at kvotebonusen vil gå ned og eventuelt bli borte etter hvert, sier han (se faktaboks).

Kvotebonus

  • For hvert tonn levert levendefanget torsk, trekkes kun halvparten av kvoten.
  • Kvotebonusen utløses når fisken har stått minst tre uker i merd.
  • Formålet med kvotebonusen er å stimulere fiskeflåten til å levere levende torsk til levendelagring, for å igjen øke tilgangen på fersk fisk utenom sesongen.
  • Ordningen er ment å være midlertidig, for å hjelpe næringen i gang. 2017 var i utgangspunktet siste år, men regjeringen besluttet på tampen av fjoråret å videreføre ordningen i 2018.
  • Det har vært satt av 4.000 tonn torsk fra den norske totalkvoten til ordningen i år.

Ifølge Johnsen viste regnestykket for «Myrebas» at rederen ville komme ut med pluss om han bygget om for levendelagring. 

- Prosjektet kunne ha gitt en gevinst med de forutsetningene vi la i bunn, sier han.

Han tror at å bygge om eldre fartøy med etasjeskiller av duk kan være en løsning, men at det da må bli mer sikkerhet rundt kvoter for levendefangst. 

- Vi har fått tilbakemeldinger fra andre som er interessert, men foreløpig avventer de litt og ser hva som skjer når det gjelder kvotebonusen, sier Johnsen.

( VILKÅR )
 
Del saken