Lovundlaks søkte om tre utviklingstillatelser for utvikling av sitt prosjekt, men har nå fått avslag også fra Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Lovundlaks
Lovundlaks søkte om tre utviklingstillatelser for utvikling av sitt prosjekt, men har nå fått avslag også fra Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Lovundlaks
Lovundlaks søkte om tre utviklingstillatelser for utvikling av sitt prosjekt, men har nå fått avslag også fra Nærings- og fiskeridepartementet.Foto: Lovundlaks

Lovundlaks har fått endelig nei til sin utviklingssøknad

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Lovundlaks sin klage på at selskapet ikke ble tildelt utviklingstillatelser til konseptet «Akula».

Lovundlaks søkte om utviklingstillatelser for drøyt to år siden. Med de ville oppdrettsselskapet realisere konseptet «Akula», en permanent nedsenket produksjon av laks. Den skulle ta i bruk et åpent merdsystem med en luftlomme som skulle være kontrollsone og fôringspunkt.

Akula-konseptet skulle kunne implementeres i dagens lokalitetsstruktur og merdkonsepter. Teknologiutviklingen var av Lovundlaks oppgitt å være knyttet til tre teknologipakker; 1) utvikling av luftlommen som sikrer laksen ønsket lufttilførsel under vann, 2) utvikling av utstyr til undervannsfôringen og 3) kamera og sensorer for overvåkning av fisken.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden 3. november 2017 og opprettholdt sitt avslag og oversendte saken til departementet for behandling i desember samme år. Fiskeridirektoratet begrunnet avslaget på søknaden med at konseptet ikke oppfylte vilkåret om «betydelig innovasjon» og at konseptet ikke er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser.

Nå er altså dommen klar fra departementet, som også avslår klagen.

- Klagen fra Lovundlaks avslås. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, skriver departementet.

Advokat Thomas Andreassen har tidligere sagt at han mener Fiskeridirektoratet har tolket innovasjon for snevert i sin tildeling. Seksjonsleder Anne Osland sier de bare følger retningslinjene.

( VILKÅR )
 
Del saken