Antall søknader fra oppdrettsnæringen har økt kraftig.Foto: Patentstyret
Antall søknader fra oppdrettsnæringen har økt kraftig.Foto: Patentstyret
Antall søknader fra oppdrettsnæringen har økt kraftig.Foto: Patentstyret

Plutselig skjøt antall patentsøknader innen oppdrett i været

Kampen mot lakselus og utviklingstillatelser er to av årsakene.

I 2016 kom det i overkant av 40 patentsøknader fra oppdrettsnæringen. Året etter hadde det steget til nesten 80.

- Økningen kan forklares med at det har vært stort behov for teknologiutvikling og innovasjon, spesielt innen lusebekjempelse, sier sjefsingeniør Randi Gaarder i Patentstyret til Tekfisk.

zoomSjefsingeniør Randi Gaarder i Patentstyret.
Sjefsingeniør Randi Gaarder i Patentstyret.

Inspirert av oljebransjen

I tillegg har det vært en økende teknologioverføring fra oljebransjen.

- Der er patentering mer vanlig, og når mange i oljebransjen har omstilt seg til havbruk og på den måten overfører teknologi til oppdrettsnæringen, kan det være en forklaring på økningen innen havbruk også, sier Gaarder.

I 2015 ble ordningen med utviklingstillatelser lansert. Det har også gitt flere patentsøknader. Blant annet har både Hydra Pioneer søkt patent på sitt konsept Hydra Salmon og Marine Harvest har varslet at de ville søke patent på sitt konsept Aqua Storm.

zoomHydra Pioneer eier patentet på teknologien som brukes i laksetanken til Hydra Salmon Company. Selskapet har fått fire utviklingstillatelser.
Hydra Pioneer eier patentet på teknologien som brukes i laksetanken til Hydra Salmon Company. Selskapet har fått fire utviklingstillatelser.

Tror økningen fortsetter

Hvor mange som har søkt patent i 2018, kan Gaarder ikke si noe om. 

- Når du leverer patentsøknad er den unntatt offentlighet i 18 måneder. Det er derfor ikke mulig å komme med tall fra 2018, uten at vi sier noe som er unntatt offentlighet.

Hun tror likevel økningen vil fortsette.

- Det er ingen grunn til å tro at ikke den samme trenden skal fortsette. Havbruksnæringen har blitt mer bevisst på viktigheten av patentering, at man får en reell beskyttelse mot konkurranse. En del investorer spør også om ideen er beskyttet med patent, sier Gaarder.

En titt på antall søknader knyttet opp til merder, viser utviklingen:

  • 2012-2014: 15
  • 2014-2016: 11
  • 2016-2018: 58

Av de 58 som ble innlevert i den siste toårsperioden, har 41 fått innvilget patent. Fire er avvist, resten er under behandling. 

Beskytter mot inngrep

Søknadene fra oppdrettsnæringen favner bredt, fra nye typer merder, til nye typer fôr og vaksiner. 

- Når det gjelder bekjempelse av lakselus, er det et vidt spekter, fra havgående merder, til luseskjørt, ulike typer bad, fôr som er tilsatt ting som gjør at lusa ikke blir tiltrukket fisken, laser og ultralyd, sier sjefsingeniøren. 

De som søker er både private søkere og større selskaper og inkluderer både oppdrettsselskap og leverandører.

- Patentering er et nødvendig virkemiddel for å beskytte de kommersielle rettighetene til oppfinnelsene som fremkommer i innovasjonen, sier hun.

Patentet beskytter mot inngrep, og gir 20 års kommersiell enerett til utnyttelse av en teknisk løsning.

- Patentbeskyttelse utgjør et avgjørende fortrinn i et konkurranseutsatt marked, sier Gaarder.

Øker også innen fiskeri

Hun tror at økningen vil fortsette nettopp fordi flere oppdager viktigheten av å ha patent. 

- Flere der ute er bevisst på om du har husket å beskytte de immaterielle verdiene dine. Det er veldig viktig å ha tenkt på det, sier Gaarder.

Også innen fiskegarn og fiskeredskaper har det vært noe økning i antall søknader fra 2016 til 2017. 

- Grunnen er antagelig er at de også innen fiskeri har fått opp øynene for patentering, sier Gaarder.

På Tekmar denne uken arrangerer Patentstyret et haleseminar om hvordan havbruksnæringen kan skape profitt fra patenter. 

( VILKÅR )
 
Del saken