Daglig leder Arne Karlsen hos Gunnar Klo AS.Foto: Jørn Mikael Hagen
Daglig leder Arne Karlsen hos Gunnar Klo AS.Foto: Jørn Mikael Hagen
Daglig leder Arne Karlsen hos Gunnar Klo AS.Foto: Jørn Mikael Hagen

Ønsker å utvide levendelagringstiden av torsk fra 12 til 36 uker

Gunnar Klo AS i Vesterålen må slakte all levendelagret torsk om sommeren ettersom maksimal tillatt lagringstid er 12 uker. I Øst-Finnmark, der sesongen avsluttes senere på året, har de levendelagret torsk til ut på høsten.

«Vill torsk kan lagres levende i merd inntil 12 uker, de første fire ukene uten fôr. Etter 12 uker settes det inn nye krav og det er mer kostbart å holde torsken levende», heter det i regelverket.

- Men grensen på 12 uker er ingen vitenskapelig satt grense. Den kan fint økes uten at det går ut over fiskevelferden, sier daglig leder, Arne Karlsen, hos Gunnar Klo AS.

Må tillate flere forsøk

Under Levende Sjømat-konferansen i Tromsø tok Karlsen til ordet for å øke 12 ukersgrensen til 36 uker.

- Med hygienisert fôring, en god beredskapsplan og flere og nøye kontroller skal ikke det være noe problem, sier han til Fiskeribladet.

Han mener Fiskeridirektoratet, -departement og mattilsyn må tillate flere forsøk på levendelagring for at mer kunnskap skal tilegnes, med den hensikt å kunne øke lagringstiden på villtorsk.

- Flåteleddet gjør en svært god jobb. Sammen har vi knekt koden og vet hva som skal til for å holde fisken i live. Så endringer vil nok komme. Om ikke rett fra 12 til 36 uker. Men vi lærer fremdeles og kan bli bedre på alt. Derfor er det viktig at vi blant annet forsøker å utvide lagringstiden, sier han.

Levendelagring

  • Levendefanget torsk som plasseres i merd, og mellomlagres i minst syv dager, maks 12 uker, før salg, kvoteavregnes med 50 prosent. Dvs. at 1000 kg levende torsk blir kvoteavregnet med 500 kg. 
  • Samtlige fartøyer og mottaksanlegg må være sertifiserte for å få delta i levendelagring. 

Konspirasjonsteori

Blant annet resulterer 12 ukersgrensen i at levendelagret torsk tatt under vinterfisket i Vesterålen må slaktes i juni/juli. I Øst-Finnmark der sesongen varer lengre, har man levendelagret torsk til ut på høsten da tilgangen på villtorsk er mindre.

Kvotebonus

  • For hvert tonn levert levendefanget torsk, trekkes kun halvparten av kvoten.
  • Kvotebonusen utløses når fisken har stått minst tre uker i merd.
  • Formålet med kvotebonusen er å stimulere fiskeflåten til å levere levende torsk til levendelagring, for å igjen øke tilgangen på fersk fisk utenom sesongen.
  • Ordningen er ment å være midlertidig, for å hjelpe næringen i gang. 2017 var i utgangspunktet siste år, men regjeringen besluttet på tampen av fjoråret å videreføre ordningen i 2018.
  • Det har vært satt av 4.000 tonn torsk fra den norske totalkvoten til ordningen i år.

Det har blitt antydet av enkelte at grensen på 12 uker er satt fordi det er begrenset med plass i kystsonen. At laksenæringen ikke liker torskeoffensiven og ikke ønsker den for nær sine anlegg. 

- Det er en konspirasjonsteori jeg ikke tror noe som helst på. Jeg kommer fra en bedrift der vi har både laks og torsk, så det er nok ingen sannhet i den påstanden, svarer Karlsen.

Når den viktigste koden, overlevelseskoden, er knekt, er det andre, men mindre alvorlige utfordringer som står for tur.

- Stabile rammebetingelser. Samt bli flinkere til å få ut merpriser på markedet. Uansett er vi veldig optimistiske på framtida, avslutter han.

( VILKÅR )
 
Del saken