Havforsker Bjarte Bogstad analyserer torskefangstene til «Loran», som ble fisket ved Jan Mayen i sommer og høst.Arkivfoto: Terje Jensen
Havforsker Bjarte Bogstad analyserer torskefangstene til «Loran», som ble fisket ved Jan Mayen i sommer og høst.Arkivfoto: Terje Jensen
Havforsker Bjarte Bogstad analyserer torskefangstene til «Loran», som ble fisket ved Jan Mayen i sommer og høst.Arkivfoto: Terje Jensen

Har liten tro på «torskerush» ved Jan Mayen

Havforskningsinstituttet (HI) jobber nå med å analysere øresteiner og DNA-et til torsk fanget ved Jan Mayen. Svarene vil trolig kunne si om torsken tilhører nærliggende bestander eller om det er en ny torskebestand som er funnet, melder HI på sine nettsider.

Historisk fangst

Fiskeribladet omtalte tidligere i november autolinebåten «Loran» som kom til Ålesund med historisk fangst. Foruten blåkveite, hadde båten med seg torsk som er fisket i et område hvor det tidligere ikke har vært noe særlig med torsk - og hvor det har foregått et minimalt torskefiske.

Båten har i sommer og utover i høst fisket godt på blåkveite og torsk ved Jan Mayen og prøver av torsken er oversendt havforskerne.

zoomTORSK: Analyser skal nå gi svar på hvilken tilhørighet torsken ved Jan Mayen har. Hovedtesen er at det er en islandsk-grønlandsk torsk som har funnet veien til norsk sone.
TORSK: Analyser skal nå gi svar på hvilken tilhørighet torsken ved Jan Mayen har. Hovedtesen er at det er en islandsk-grønlandsk torsk som har funnet veien til norsk sone.

Ukjent bestand?

Nå forsøker forskerne å finne svar på hva slags torsk som ble funnet ved Jan Mayen - og om det kan være snakk om en ny torskebestand. 

Forskerne analyserer prøver av torsken og leser øresteinene, samt at de skal gjøre genetiske analyser av fisken.

- Torsken som ble fanget i sommer og i høst kan være fra en nærliggende torskebestand fra Island, Grønland eller Barentshavet, det kan være en foreløpig ukjent lokal bestand ved Jan Mayen eller en blanding av flere bestander, sier forsker Bjarte Bogstad.

Det ble også tatt prøver av torsk fra det samme området ved Jan Mayen i 2010, og disse analysene kommer forskerne også til å hente frem igjen.

- Ikke nytt Klondyke 

Bogstad har likevel liten tro på at det eventuelt vil bli et rush av fiskebåter til Jan Mayen-området.

- Jeg tror ikke det kan bli et nytt «Klondike», fordi det området torsken kan bli fisket i er for lite geografisk, sier han.

Mesteparten av området i Jan Mayen sonen er nemlig for dypt for torskefiske, forklarer Bogstad.

- Sånn som det er nå blir fangst av torsk ved Jan Mayen avregnet fra kvoten av torsk fra Barentshavet, men hvis det dette viser seg å ikke være barentshavtorsk, kan det bli aktuelt å endre på dette, sier forskeren.

( VILKÅR )
 
Del saken