«Angelsen Senior» blir levert i løpet av året om alt går etter planen. Fisker Øystein Angelsen er en av dem som når gir innspill til hvordan sikkerheten kan bedres.Foto: Moen Marin
«Angelsen Senior» blir levert i løpet av året om alt går etter planen. Fisker Øystein Angelsen er en av dem som når gir innspill til hvordan sikkerheten kan bedres.Foto: Moen Marin
«Angelsen Senior» blir levert i løpet av året om alt går etter planen. Fisker Øystein Angelsen er en av dem som når gir innspill til hvordan sikkerheten kan bedres.Foto: Moen Marin

Skal finne ut hvordan sikkerheten på sjarker kan bli bedre

Safepath har fått 200.000 til å gå i gang med intervjuer og finne ut hvor skoen trykker.

Selskapet jobber med sikkerhet til havs, og vil nå utvikle en ny løsning for sjarkfiske.

- Sjarkfiske er et av de mest risikoutsatte yrkene du kan ha i Norge. Vi vil jobbe med å gjøre det tryggere å være sjarkfisker, sier designer Mari Sandbakk i Safepath til Tekfisk.

Kommunikasjonsplattform

Nylig fikk selskapet 200.000 kroner gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Her kan virksomheter søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt.

- Vi har fått støtte til tidligfasen av prosjektet, der vi skal utføre et omfattende innsiktsarbeid rundt sikkerhet på sjarker. Vi vil involvere sjarkfiskere, pårørende og samarbeidsparter for å finne ut hvor det er muligheter. Vi ser ikke så mye på løsninger foreløpig, men tenker i retning av kommunikasjon, sier Sandbakk. 

Prosjektet kan ende opp i en kommunikasjonsplattform som skal bidra til at sjarkfiskerne tenker mer på egen sikkerhet. Men hvordan den vil se ut eller virke, er det for tidlig å si noe om.

- Det viktige er å utvikle en tjeneste eller et produkt som er basert på reelle brukerbehov og som fiskerne ønsker selv å ta i bruk, sier designeren.

zoomMari Sandbakk og Terje Rødahl i Safepath.
Mari Sandbakk og Terje Rødahl i Safepath.

Ut på havet

Hun har vært ansatt i Safepath, som holder til i Kristiansund, siden mars i år.

- Litt av årsaken til at vi kom i gang med dette prosjektet er at vi har jobbet i ganske mange år med disse problemstillingene. Vi har sjarker i vår portefølje, og har brukt mye tid på å se etter noen løsninger allerede. Men da vi fikk Mari på laget skjønte vi at vi først må undersøke hvor skoen trykker, sier daglig leder Terje Rødahl i Safepath.

Han forteller at de har gjort dette til en viss grad i andre prosjekter.

- Men dette er mer spisset. I stedet for at vi skal diktere hva de skal ha, skal de få komme med forslag til løsninger som kan hjelpe oss å bedre sikkerheten, sier Rødahl.

Metoden heter tjenestedesign, og handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Involvering av fremtidige brukere er en viktig del.

- Vi skal også være med ut på havet og delta i hverdagen til fiskerne. Det du får vite rundt kjøkkenbordet er én ting, men når du er om bord i båten og har vært med fiskerne noen dager, kommer ofte ideene som perler på en snor, sier Rødahl.

For ingeniører av ingeniører

De første intervjuene starter i disse dager. Etter hvert blir det prototypetesting sammen med sjarkfiskerne. 

De 200.000 kronene til denne fasen, som skal vare frem til mai, kommer godt med.

- Vi kunne kanskje jobbet litt med dette, og tenkt ut noen gode løsninger uten støtten. Men det å få tid og energi til å bruke en helt annen metodikk enn det som har vært vanlig i næringen, er spennende, sier Rødahl.

Det er viktig at løsningen de kommer frem til skal være enkel å bruke for fiskerne.

- Mange systemer er laget for ingeniører av ingeniører. Vi kan ikke ha løsninger som krever mye datakunnskap, og vi må også se på om det er behov for en ny skjerm i båten, sier Rødahl.

Før de velger hvilken løsning de skal utvikle, vil de snakke med fiskerne selv. 

- Vi vet sånn noenlunde hva som funker og ikke, men det er ikke vits i å lage løsninger fiskerne ikke vil ha. Da er vi like langt. Jeg tror dette kan bli et litt annerledes prosjekt enn det som tradisjonelt har vært kjørt. Vi får en helt annen respons når vi ringer og spør om vi kan få snakke med dem og ikke til dem. Ved å samarbeide tett med brukerne vil vi få et helt annet resultat, sier Rødahl.

Sikkerhet viktig for familierederi

En av dem som skal være med og gi innspill, er fisker Øystein Angelsen. 

- Vi er en familiebedrift, og har vært det i flere generasjoner. Konsekvensen er veldig dramatisk for mange hvis noe går galt, sier Angelsen til Tekfisk.

Derfor er sikkerhet ekstra viktig for familierederiet Hans Angelsen og Sønner AS.

- Jeg har sønner som er med på båt, og brødre som er sammen med meg. Jeg håper vi får til et bedre system for å ivareta sikkerheten, sier Angelsen.

zoomØystein Angelsen (til h.) sammen med broren Sigmunn og nevøen Sivert.
Øystein Angelsen (til h.) sammen med broren Sigmunn og nevøen Sivert.

Han mener det er viktig å få alle som er involvert bevisst på hvor viktig sikkerhet er. 

- Spesielt viktig er det å være forberedt på situasjoner som kan skje, sånn at resultatet går rett vei hvis det skjer noe. En ulykke kommer aldri alene, sier han.

- Hva kan hjelpe for å bedre sikkerheten?

- Gode rutiner og kontrollsystem, og dermed skape bedre holdninger. Spesielt når det kommer nye folk, må det være systemer for å ivareta når man bytter mannskap for eksempel, sånn at alle er inne i rutinene.

Angelsen og brødrene hans bygger for tiden en ny båt, «Angelsen Senior», i Kroatia. Det blir en hybridbåt, og den får de etter planen overta i uke 51.

- Jeg håper det blir bra. Vi skal seile den nordover selv. Det er vi jo rett i et sikkerhetsstyringsopplegg, sier han.

Meld deg på nyhetsbrev fra Tekfisk!

( VILKÅR )
 
Del saken