Viteq har søkt om utviklingstillatelser til en flytende lekter. Foto: Viteq Farming
Viteq har søkt om utviklingstillatelser til en flytende lekter. Foto: Viteq Farming
Viteq har søkt om utviklingstillatelser til en flytende lekter. Foto: Viteq Farming

Viteq Farming og Fleximerd får nei til utviklingstillatelser

Viteq Farming søkte om hele 32 utviklingstillatelser, mens Fleximerd AS søkte om to. Nå har begge fått avslag.

Viteq Farming var blant dem som søkte i aller siste liten. Oppdrettskonseptet Viteq ZeroZero er en flytende og lukket konstruksjon for lakseoppdrett. Konseptet innebærer en 665 meter lang lekter med 12 produksjonstanker, som skal også være utslippsfri og klimavennlig.

Viteq eier 60 prosent av selskapet, mens Williksen Invest eier 40 prosent.

- Vårt konsept inkluderer blant annet oppsamling og separering av uspist fôr, ekskrementer og annet organisk avfall. Resirkulering av avfallet bidrar både til havmiljøet og økonomien i driften, sa utviklingsleder Øyvind Johansen i en pressemelding i fjor.

Fiskeridirektoratet har avslått søknaden, med begrunnelse om at prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

Fleximerd AS sin plan er å utvikle et fleksibelt konsept som gir oppdrettere mulighet til å produsere sin egen storsmolt samtidig som hele livssyklusen blir produsert på samme lokalitet og i samme enhet. Hovedmotivasjonen for prosjektet er å redusere lusepresset på lokalitetene.

Dette er et annet konsept enn Folla Utviklings Fleximerd som også nylig har fått avslag.

Søknaden avslås med den samme begrunnelsen som Viteq Farming fikk. 

( VILKÅR )
 
Del saken