Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq
Vaksinering av smolt.Illustrasjonsfoto: Pharmaq

Ny lusevaksine har gitt gode resultater i lab

Lusevaksinen ga mindre hunnlus på laksen og påvirket samtidig evnen til å lage egg.

Vaksinen er så langt testet i labskala. Fisken ble vaksinert og så forsøkt smittet med lakselus. Det viste seg at vaksinen reduserte antall hunnlus og hunnlusas reproduksjonsevne i første generasjon. Effekten på avkommet var enda større, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

De har støttet forsøket med 1,6 millioner kroner. 

Prosjektet har vært ledet av Nofima og er gjennomført i samarbeid med forskere ved Centre for Genetic Engineering & Biotechnology på Cuba, ble en vaksine mot lakselus testet i labskala. 

Vaksinen ga også lite bieffekter hos laksen. 

- Dette er en svært viktig foreløpig dokumentasjon av vaksinen som et forebyggende tiltak som vil kunne bidra til en fremtidig bærekraftig og lønnsom vekst i lakseindustrien, heter det i meldingen fra FHF. 

Videre validering av vaksinen er nødvendig for å undersøke den langsiktige effektiviteten.

( VILKÅR )
 
Del saken