Denne typen mantatrål brukes for å registrere mikroplast i overflaten.Foto: Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet
Denne typen mantatrål brukes for å registrere mikroplast i overflaten.Foto: Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet
Denne typen mantatrål brukes for å registrere mikroplast i overflaten.Foto: Erlend Astad Lorentzen, Havforskningsinstituttet

Lyser ut nesten 100 millioner kroner til forskning på mikroplast

Prosjektene skal belyse kilder, fordeling og betydningen av mikroplast i marine miljøer.

Det er det internasjonale programmet JPI Oceans som lyser ut 9,2 millioner euro til å øke kunnskapen om mikroplast.

Utlysningen er et samarbeid mellom 12 av JPI Oceans medlemsland - Belgia, Estland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Italia, Malta, Portugal, Spania, Sverige og Norge. I tillegg deltar Brasil i utlysningen.

Det blir lagt vekt på å finne kildene til mikroplast og utvikle analysemetoder for å identifisere de minste (mikro- og nano-) plastpartiklene. Videre ønskes det forskning som kan vise hvordan plastpartiklene distribueres og hoper seg opp i marine økosystemer, hvilken effekt de har på miljøet og forslag til hvordan tilførselen av plast til havet kan reduseres, melder Norges forskningsråd.

Norge deltar i utlysningen med 1 million euro gjennom programmet Marinforsk. Disse midlene skal dekke norsk deltakelse i innvilgede prosjekter.

( VILKÅR )
 
Del saken