Forskningsskipet «REV».Illustrasjon: REV Ocean
Forskningsskipet «REV».Illustrasjon: REV Ocean
Forskningsskipet «REV».Illustrasjon: REV Ocean

Skal levere kompressorer til forskningsskipet «REV»

Oslo-selskapet TMC Compressors of the Seas (TMC) skal levere marine luftkompressorer til «REV».

Skipet er for tiden under bygging i Romania. Det er Vard som bygger skipet, og de har gitt TMC en kontrakt for å levere et komplett, marint trykkluftanlegg, inkludert to kompressorer for instrumentluft og to lufttørkere. 

«REV» blir et kombinert forsknings- og ekspedisjonsskip, og det er Kjell Inge Røkke som står bak. Han sa i forrige måned at han vil bruke 4,2 milliarder på skipet.

- Vi forstår at «REV» er designet for å operere i fjerntliggende og sårbare farvann i lange perioder uten ekstra forsyninger og ekstern støtte. Ettersom våre trykkluftsystemer er utformet slik at fartøyets mannskap selv kan enkelt og raskt utføre vedliehold av utstyret, passer det godt til fartøyets behov, sier Hans Petter Tanum, TMCs direktør for salg og forretningsutvikling i en pressemelding.

TMC har ikke oppgitt verdien på kontrakten.

( VILKÅR )
 
Del saken