SORTERING: Fotoboksen Deep Vision Scantrol kan i fremtiden kobles mot aktive systemer for sortering i fiskedypet.Illustrasjon: Scantrol
SORTERING: Fotoboksen Deep Vision Scantrol kan i fremtiden kobles mot aktive systemer for sortering i fiskedypet.Illustrasjon: Scantrol
SORTERING: Fotoboksen Deep Vision Scantrol kan i fremtiden kobles mot aktive systemer for sortering i fiskedypet.Illustrasjon: Scantrol

Norsk bærekraft i praktisk fiskeri

Når CRISP-senteret avvikles i løpet av våren 2019, står ingen åpenbare arvtagere klare.

Det er tid for å legge nye planer for hvordan bærekraftig fangst skal utvikles videre i Norge.

Hvordan vi fanger og behandler fisken vi sender ut på de mange verdensmarkedene er en viktig del av begrepet bærekraft. Senter for bærekraftig fangst, CRISP, har i snart åtte år' utviklet nye metoder og forbedret teknologier for å gjøre fiskerienes miljøpåvirkning mindre og økonomien bedre.

Hvordan vi fanger og behandler fisken vi sender ut på de mange verdensmarkedene er en viktig del av begrepet bærekraft.

Denne uken er flere av verdens fremste haveksperter samlet i Bergen på regjeringens havkonferanse «Science for Ocean Actions» som Havforskningsinstituttet (HI) er vertskap for. Her diskuterer fagfolk forvaltning, teknologi og løsninger som kan sikre både bærekraft og verdiskaping i verdenshavene. En viktig del av dette er å utvikle «smarte teknologier» som kan lede til ansvarlige fiskerier, men på samme tid gi økt lønnsomhet for fiskeflåten og flåtens leverandørindustri.

Det er også dette som har vært målsetningen til CRISP. CRISP er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen bærekraftig fiskeri, finansiert av Norges forskningsråd. I en langsiktig SFI skjer forskningen i nært samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer. Senteret ledes av et styre hvor bedriftspartnerne, som i vårt tilfelle er Kongsberg Maritim AS, Simrad, Scantrol Deep Vision AS, Egersund Group AS og Nergård Havfiske AS, har flertall. Bedriftene styrer i stor grad forskningen. HI er vertsinstitusjon for CRISP og har med seg Nofima AS, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø som forskningspartnere.

Forskningsrådet gir støtte til SFI-sentrene i opptil åtte år. CRISP ble etablert i mai 2011 og har siden jobbet mot sitt «hårete mål»: Å utvikle innovative teknologiske løsninger som skal lede fiskeflåten inn i det grønne skiftet.

I løpet av disse årene har mange innovasjoner sett dagens lys. De fleste av dem kan vi med rette være stolt over fordi de har potensial til å gjøre fiskeriene våre bedre rustet til å møte fremtiden. Vi har hatt stort fokus på utviklingen av nytt og forbedret fiskeletingsutstyr (sonarer og ekkolodd) som vil gjøre fiskere i stand til å målrette fisket mot ønsket art og størrelse. Dermed kan flåten redusere bifangst og utkast og øke inntjeningen. 

I CRISP har vi utviklet nye akustiske og visuelle overvåkningssystemer for redskap og fangst. Blant disse er Simrads kamerasystem FX80 og fotoboksen Deep Vision. Disse to kan i fremtiden kobles mot aktive systemer for sortering i fiskedypet. Det er også utviklet systemer for overvåkning av not og fiskestimer i not, systemer for kontroll av fangstmengde og forbedrede håndteringssystemer av fiskeråstoffet som tas om bord.

Når CRISP-senteret avvikles i løpet av våren 2019, står ingen åpenbare arvtagere klare. Bedrifts- og forskningspartnerne i CRISP har utviklet tette bånd og gode samarbeidsrelasjoner som det bør tas vare på. Deler av arbeidet vil nok bli videreført gjennom mindre prosjekter, men dette blir nødvendigvis mer fragmentert og adhocpreget. Det vil være et tap for norsk fiskerinæring. Derfor har HI nylig begynt å definere rammene for en ny SFI-søknad med tema å fremme bærekraft i norske fiskerier. Å avslutte et samarbeid som har gitt betydelige bidrag til bærekraft, ville være synd i tider da bærekraft blir stadig viktigere.

( VILKÅR )
 
Del saken