Advokat Thomas Andreassen i Nord Advokatfirma og seksjonsleder Anne Osland i Fiskeridirektoratet.Foto: Camilla Aadland
Advokat Thomas Andreassen i Nord Advokatfirma og seksjonsleder Anne Osland i Fiskeridirektoratet.Foto: Camilla Aadland
Advokat Thomas Andreassen i Nord Advokatfirma og seksjonsleder Anne Osland i Fiskeridirektoratet.Foto: Camilla Aadland

Han mener dørvokteren til utviklingstillatelsene er for streng

Advokat Thomas Andreassen mener Fiskeridirektoratet har tolket innovasjon for snevert i sin tildeling. Seksjonsleder Anne Osland sier de bare følger retningslinjene.

Så langt er det åtte prosjekter som har fått ja, og 57 som har fått nei.

- Regelverket er ikke snevert slik jeg oppfatter det, men Fiskeridirektoratet har gjort noen valg der det kan se ut som om man har snevret seg inn på noen teknologiretninger og noen typer aktører man har valgt å satse på, sa Thomassen i Nord Advokatfirma på Teknas Havbrukskonferanse nylig.

Et teknologiløft

Tema var utviklingstillatelser, ordningen for havbruksprosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer.

Seksjonsleder Anne B. Osland i Fiskeridirektoratet leder avdelingen som gir tilsagn og avslag. 

- Det er en teknologiordning, et teknologiløft, og det er begrensninger i hva vi kan vektlegge. Det skal være de store prosjektene som det er betydelig risiko ved. Det er en del typer prosjekter vi ikke kan si ja til, sa Osland i sin presentasjon. 

Hun trakk frem at bortsett fra Havfarmen til Nordlaks og Salmars Ocean Farm er det ikke veldig store prosjekter som har fått tillatelse.

- Aquatraz er et prosjekt som spinner videre på fortrinn vi har i Norge, sa Osland, og viste til den delvis lukkede merden til Midt Norsk Havbruk som nå er fylt med fisk

Aquatraz skal kunne erstatte vanlige merder på eksisterende lokaliteter, og ligge side om side med dem.

- Vi må si nei til kjent, etablert teknologi. Og vi kan heller ikke si ja til for like prosjekter, sa Osland. 

zoomDen 16. oktober ble det satt ut rundt 180.000 fisk i Aquatraz-merden.
Den 16. oktober ble det satt ut rundt 180.000 fisk i Aquatraz-merden.

Krav til betydelig innovasjon

Flertallet av avslagene som er gitt så langt er begrunnet i at konseptene ikke oppfyller kravene til «betydelig innovasjon».

Det er her advokat Andreassen, mener Fiskeridirektoratet har større spillerom. Han er styreleder i Lovundlaks, som har fått nei til utviklingstillatelser.

- Man kan se hen til andre definisjoner. Direktoratet valgte SSB sin, og nå har departementet sagt det også. De åpner ikke for definisjonen regjeringen selv har brukt i andre sammenhenger. Det er for meg litt pussig og skuffende, sier han til Tekfisk.

Direktoratet tar nemlig utgangspunkt i Statistisk Sentralbyrås (SSB) sin definisjon for utviklingsarbeid, som lyder slik:

«Utviklingsarbeid er systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning eller praktisk erfaring, og som er rettet mot: å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materiale, produkter eller innretninger».

De største har fått

Han tror at om innovasjon hadde vært inkludert, kunne dette gitt andre utslag.

- I prinsippet er det fire mulige retninger å gå: Offshore, lukkede merder, på land eller dypere under vann. Så langt er det 37 tillatelser til prosjekter som sikter seg på offshore produksjon og 21 tillatelser til semilukkede anlegg. Det kan synes å være en preferanse mot offshore og semilukkede anlegg, sa Andressen fra scenen.

Han viste til at av de 15 selskapene som det er avklart skal få tilsagn, er ti blant de 20 største oppdretterne i Norge. 

- Det er ikke noe galt med det i seg selv, men det minsker det potensielle utvalget av innovasjonsaktører, sa Andreassen.

Osland viste til at saksbehandlerne må forholde seg til retningslinjene de har fått.

- Vi må være tro mot vår oppgave, og skrive så gode vedtak som mulig, sier Osland til Tekfisk.

zoomFiskeridirektoratets retningslinjer for utviklingstillatelser.
Fiskeridirektoratets retningslinjer for utviklingstillatelser.

Her kan du høre podkast med Anne Osland (spilt inn før sommeren):

( VILKÅR )
 
Del saken