Øyvind Brevik (lengst til venstre) har nylkig tatt doktorgrad. Her er han sammen med Olai Einen, Sverre Småge og Henrik Duesund.Foto: Camilla Aadland
Øyvind Brevik (lengst til venstre) har nylkig tatt doktorgrad. Her er han sammen med Olai Einen, Sverre Småge og Henrik Duesund.Foto: Camilla Aadland
Øyvind Brevik (lengst til venstre) har nylkig tatt doktorgrad. Her er han sammen med Olai Einen, Sverre Småge og Henrik Duesund.Foto: Camilla Aadland

Nå er en av disse i mål med doktorgraden

Øyvind Brevik har utviklet genetiske analyseverktøy for å identifisere bakterier som gir sykdom hos fisk.

Han er den første av tre Cermaq-forskere i Bergen som disputerer for doktorgraden denne høsten.

Forskningsarbeidet hans er direkte anvendbart i næringen og har spesiell fokus på intracellulære bakterier som skaper helseutfordringer hos en rekke akvatiske oppdrettsorganismer, ifølge en pressemelding. En av bakteriene er Piscirickettsia salmonis, som forårsaker sykdommen «salmon rickettsial septicemia» (SRS). SRS er den mest alvorlige sykdommen for Chiles lakseoppdrett og er viktigste årsak til antibiotikabruk i chilensk oppdrett.

Brevik har utarbeidet et metodeforslag for hvordan man på best måte kan beskrive nye sykdomsfremkallende intracellulære bakteriearter og isolater i akvakultur. Disse metodene kan brukes til å kartlegge bakterienes smitteveier og hvordan de påvirker oppdrettsorganismer.

- Forskning står sentralt i Cermaq. Vi satser betydelig på egen forskningsvirksomhet og ikke minst på å ta egne og andres forskningsresultater raskt i bruk i våre globale virksomheter.I høst vil tre av de fem forskerne i vår forskergruppe i Bergen ta doktorgraden. Det er jeg utrolig stolt av. Både forskningsarbeidet og forskere er viktige for Cermaq og for næringen, sier Olai Einen som leder Cermaqs globale forskningsarbeid i meldingen.

Forskergruppen i Bergen er Cermaqs godt bevarte hemmelighet.

( VILKÅR )
 
Del saken