SEILBØYE: Denne seilbøyen er på vei inn i forskningens tjeneste med svært gode testresultater.Foto: Foto: NORCE
SEILBØYE: Denne seilbøyen er på vei inn i forskningens tjeneste med svært gode testresultater.Foto: Foto: NORCE
SEILBØYE: Denne seilbøyen er på vei inn i forskningens tjeneste med svært gode testresultater.Foto: Foto: NORCE

To meters superforsker på vei inn i krillfiske

Autonome fartøy på to meter og 60 kilo kan snart settes inn i fiskeleting og innhenting av «big data» i kartleggingen av bestander.

Smårollingene på havet vil gå de store forskningsfartøyene ettertrykkelig i næringen i kartlegging av bestander.

Den første som kommer er en seilbøye for kartlegging av krill utviklet av Christian Michelsen Research, som nå er en del av Norce, (NORCE Norwegian Research Centre AS). Seilbøyen er nå kommersialisert av Offshore Sensing AS, som har Norce som største eier.

Krillaktøren i samspillet er Aker BioMarine som skal bruke den i krillkartlegging i Sørishavet.

zoomFORSKNING: Forsker Rune Øyerhamn ser store muligheter med seilbøyen i fiskeriforskningen.
FORSKNING: Forsker Rune Øyerhamn ser store muligheter med seilbøyen i fiskeriforskningen.

Kontroll i sanntid over alt

Forsker Rune Øyerhamn ved Norce forklarte hva som følger med den digitale forskningsnyheten på Doxacom sitt innovasjonsseminar i Ålesund nylig:

Seilbøyen er en vinddrevet autonom måleplattform med en gjennomsnittlig hastighet på en-to knops fart. Den har solcellepanel på dekk for lading av batteripakke. Med hjelp av satellittlink kan den overføre data i nær sanntid, og styres fra hvor som helst i verden.

Den er veldig robust overfor vær og takler enkelt vind på opp til 30 meter i sekunder og 15 meters bølgehøyde. Tester viser også at den ikke skades eller settes ut av spill om den treffes av baugen på en supplybåt. Ekkoloddmålinger med høg vind i 16-17 meter i sekundet gir litt støyete bilde, mens roligere vind gir bedre støyfrie bilder.

Tester pågår nå og arbeidet med akustisk kommunikasjon er ikke ferdig ennå. Datamengden fra ekkolodd er for stor til å sendes og data må derfor prosesseres om bord i den lille farkosten. Data skal kunne lastes ned fra en server med jevne mellomrom.

zoomFORSKNING: To meter, 60 kilo og full av muligheter for forskningen i den nye seilbøyen.
FORSKNING: To meter, 60 kilo og full av muligheter for forskningen i den nye seilbøyen.

Fleksibel og svært rimelig

Rune Øyerhamn sier at det en utholdende farkost som går inn i fremtidens forskning:

- Den kan være ute i drift i et år og det er nesten ingen driftskostnader med den når den er ute på havet. Den kan følge ei rute, bli ved et punkt, være i patruljemodus for å overvåke et område. Seilbøylen navigerer som en tradisjonell seilbåt, som går rasket når vindene er fra sida eller bakfra, sier Øyerhamn.

Offshore Sensing har allerede vært først med å krysse Atlanteren med et autonomt fartøy som tilbakela strekningen fra Canada til Sotra. Ikke rart det allerede pekes på som fremtidens «forskningsskip».

Viktig for krillfartøy

For Aker BioMarine er seilbøyen en god nyhet i deres kartlegging av krill for å effektivere fangstingen.

- Det blir en stor besparelse hvis vi har en seilbøye som patruljerer området for å kartlegge krillforekomsten. På den måten kan vi gå til nye gode produksjonsområder. Det vi gi mye spart drivstoff og tid som kan brukes til effektiv produksjon i stedet for kostbar leiting, sa sjefen for fangstvirksomheten i Aker BioMarine, Frank Grebstad på seminaret.

zoomSJØSETTES: Store resultater med beskjeden ressursbruk, når den nye seilbøyen sjøsettes for forskning, først på krillfeltene i Sørishavet.
SJØSETTES: Store resultater med beskjeden ressursbruk, når den nye seilbøyen sjøsettes for forskning, først på krillfeltene i Sørishavet.

Løsning for CCAMLR

Organisasjonen som kontrollere og forvalter havområdet, CCAMLR (The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources), ønsker å bruke fiskeflåten til sanntidsovervåkning av krillbiomassen. Selv om det er stor villighet til å delta fra alle nasjoner i overvåkningen, hindres det av at det er umulig å få kalibrert utstyr mellom fartøyene fra de fem nasjonene som driver krillfisket der.

- Vi tilbyr å sette inn en seilbøye som kan gå i områdene kontinuerlig. Det vil gi direkte tilgang på data i begge områder som det fiskes i, både for CCAMLR og oss som aktører, sier Grebstad.

For ti år siden var han en pådriver for å få på plass en basbåt for kartlegging av krill. Det lyktes ikke å få til en «krillmobil», nå kan en tometring løse hele problemet bedre enn noen andre har kunnet før.

Her kan du se når seilbøyen er i kollisjonstest i denne videoen fra Offshore Sensing:

( VILKÅR )
 
Del saken