Det nye forskningsfartøyetvil bli levert mot slutten av 2020.Foto: Rolls-Royce Marine AS
Det nye forskningsfartøyetvil bli levert mot slutten av 2020.Foto: Rolls-Royce Marine AS
Det nye forskningsfartøyetvil bli levert mot slutten av 2020.Foto: Rolls-Royce Marine AS

Dette nye forskningsskipet får Rolls Royce-utstyr

Belgias nye forskningsskip skal i hovedsak kartlegge og forske på havområdene i Nordsjøen og nærliggende områder.

Designet er av typen UT 844 WP fra Rolls-Royce og fartøyet skal erstatte dagens «RV Belgica». I tillegg til skipsdesign, skal Rolls-Royce levere propulsjonssystemet, inkludert thrustere, Promas propulsjons- og manøvreringssystem, elektrosystem og styremaskin. 

- Tre europeiske land har nå valgt Rolls-Royce som leverandør av design og teknologi til deres nye forskningsfartøy: Belgia, Norge og Storbritannia. Alle tre fartøyene er avanserte og høyteknologiske skip som skal utføre grunnforskning til havs og på havbunnen. Vi er selvsagt beæret over å være en del av dette oppdraget, sier Asbjørn Skaro, systemdirektør i Rolls-Royce Commercial Marine i en pressemelding.

Forskningsskipet skal drive med maritim forskning innen områder som geologi og sedimentologi, fiske, biologi, kjemi og havforskning (inkludert meteorologi). Fartøyet vil også bli benyttet til havmålingsoppdrag.

En vesentlig del av systemleveransen er automasjon- og kontrollsystemer, som kontrollsystemet for propulsjon, skipsbroen Unified Bridge og dynamisk posisjonering (DP).

Detaljengineering og bygging skjer ved Freires verft i Vigo, Spania. Fartøyet er planlagt levert mot slutten av 2020. Rolls-Royce har fra før design- og systemleveranser til to andre skip som nå er under bygging ved Freire Shipyard.

( VILKÅR )
 
Del saken