Bøting av trålpose og snurrevad på Mørenots avdeling på Skjervøy i Nord-Troms.Arkivfoto: Torhild Måkestad Martinussen
Bøting av trålpose og snurrevad på Mørenots avdeling på Skjervøy i Nord-Troms.Arkivfoto: Torhild Måkestad Martinussen
Bøting av trålpose og snurrevad på Mørenots avdeling på Skjervøy i Nord-Troms.Arkivfoto: Torhild Måkestad Martinussen

Mørenot utvikler nye produkter for globalt fiskeri

De som kjøpte Mørenot har troen på at selskapet kan vokse globalt.

FSN Capital gjorde grundige analyser før det nordeuropeiske investeringsselskapet kjøpte velkjente Mørenot fra Haram på Sunnmøre.

- Vi investerer bare i selskaper med stort potensial for vekst, ikke i problemselskaper som skal restruktureres eller som sliter med lønnsomhet og må kutte kostnader. Om vi ikke ser for oss at vi kan doble et selskap, er det en investering for andre enn FSN, forklarte Ola Kvalheim, Investment Manager i FSN Capital på seminaret om innovasjon i havbruk og fiskeri i Ålesund nylig.

- FSN har generert over 30 prosent årlig avkastning på kapitalen til våre investorer, i Mørenot fant vi et selskap, der vi tror fundamentet som er skapt over flere generasjoner, gjør det mulig å gjenskape en slik avkastning over de neste årene sammen med gründerfamiliene.

zoomNYHET: Notroboten fra Mørenot demonstreres i nota hos en kunde i oppdrett. Prinsippet er det samme som for en gressrobot.
NYHET: Notroboten fra Mørenot demonstreres i nota hos en kunde i oppdrett. Prinsippet er det samme som for en gressrobot.

Industrialisering

- Vi henter inn kapital og investerer i selskap i et tiårsperspektiv. Det er selskap med overvekt av risiko vi selv kan påvirke i aktivt eierskap. Fiskeri og oppdrett på verdensbasis er bare i liten grad industrialisert, men flere trender driver begge bransjene i retning av mer industrialisering, automatisering og profesjonalisering, sier Kvalheim.

Kvalheim mener at norske leverandører som Mørenot har en fantastisk mulighet til å bruke den erfaringen og kompetansen som er bygd opp gjennom mange generasjoner til å eksportere produkter og tjenester til et stort verdensmarked. 

- Vi har en begrenset biomasse som vi kan høste av og eksportere, men det finnes ingen begrensing på hvor mye av erfaringen og kompetansen vår vi kan eksportere, så lenge det er marked for den, oppsummerer Kvalheim. 

Veldig fornøyde kunder

FSN Capital gjorde grundige analyser av Mørenot før de gikk inn som eiere. Der fant de ut at utstyrsbransjen er stabil med Mørenot som et kjent merkevarenavn. Analyser av en ekstern rådgiver mot kunder fortalte om veldig fornøyde kunder. 

- Strategien er å vokse på fiskeri inn i nye markeder, for eksempel i Korea, være med å hjelpe ikke-industrialisert fiskerinasjoner med bedre løsninger. Effektivisering av fangst gjennom mer avansert utstyr, er ment å bli en markedsdriver for vekst i Mørenot, opplyser Kvalheim.

zoomMØRENOT: Jan Eskil Hollen og Ola Kvalheim.
MØRENOT: Jan Eskil Hollen og Ola Kvalheim.

Unik konkurransefortrinn

FSN Capital overtok et litt lite strukturer familiedrevet selskap med spredt aksjonærbase hvor mye strategisk arbeid ble gjort i helger og på kvelder. De opererer i et marked hvor konkurrenter gjorde strukturelle endringer.

- Vi ansetter mye folk, kjøper selskap og det kommer mer. Vi står foran vekst i vår bransje globalt. Vi har en unik kompetanse i selskapet som gir oss konkurransefortrinn internasjonalt, fastslår Kvalheim.

Mens selskapet vokser og styrker seg internasjonalt, jobbes det på flere fronter med produktutvikling av til dels stor betydning for ulike fiskerier.

Mørenot har en unik kompetanse og erfaring bygget over mange generasjoner langs norskekysten som gir et konkurransefortrinn internasjonalt

Ola Kvalheim, FSN Capital

Kvalheim sier FSN Capital overtok et typisk familiedrevet selskap med mindre fokus på struktur, systemer og prosesser fordi eierne også var aktive i driften og hvor problemer ofte løses gjennom å legge inn arbeid på kvelder og i helger. Samtidig hadde man en veldig spredt aksjonærbase, hvor kapital for investering, stort sett, var det man selv genererte årlig gjennom drift. Dette skjedde samtidig med at flere av konkurrentene gjorde strukturelle endringer, fusjonerte og kjøpte hverandre og ble mye større.

- Mørenot har en unik kompetanse og erfaring bygget over mange generasjoner langs norskekysten som gir et konkurransefortrinn internasjonalt, fastslår Kvalheim.

Mens selskapet vokser og styrker seg internasjonalt, jobbes det på flere fronter med produktutvikling av til dels stor betydning for ulike fiskerier.

Styrbare tråldører

Styrbare tråldører er utviklet i 1,5 år og skal i vinter fullskalatestes for et endelig gjennomslag i første omgang til pelagiske trålere, men senere også til bunntrål. Det er forventet at patentet på det nye produktet er på plass i løpet av året. 

Om effekten blir slik Mørenot lover, er det langt på vei snakk om en liten trålrevolusjon i det fremskrittet som kommer.

zoomPROBLEMLØSER: Notroboten fra Mørenot vises frem og prøves hos en kunde i oppdrett.
PROBLEMLØSER: Notroboten fra Mørenot vises frem og prøves hos en kunde i oppdrett.

Notrobot

Rengjøring av oppdrettsnøter er et annet utviklingsprosjekt som på det nærmeste er i havn. Her kjøpte selskapet opp Plastfabrikken i Bodø som hadde utviklet en notrobot sammen med Mørenot Aquaculture. Plastfabrikken blir nå til Mørenot Robotics. Dagens praksis med høytrykksvask av oppdrettsnøter, med de svakheter og problemer det medfører, skal erstattes av en notrobot som kan sammenlignes med robotgressklippere.

Notroboten vasker oppdrettsnota kontinuerlig, skånsomt, effektiv og rimelig sammenlignet med høytrykksspylingen som benyttes i dag. Bedre forhold og fiskehelse er resultatet som loves.

- Tester lover godt. Fisken stresser ikke, men svømmer helt inn til roboten i arbeid. Vi lanserer produktet i februar, og flaksehalsen kan bli å få bygd opp produksjonskapasitet i tide, sier Jan Eskil Hollen i Mørenot Aquaculture.

-Målet er å være klar til grosesongen. Vi ser notservice som utviklingspotensial for Mørenot. Dette skal være med på å skape videre vekst for Mørenot, sier han.

Erstatter høytrykksspyling

Målet er å eliminere problemene med dagens høytrykksvasking av nøter som både stresser fisken, drar på seg fiskesykdommer og går ut over nøtene.

Notroboten skal gi bedre vanngjennomstrømming, mer oksygen i nota, skape mindre slitasje på nøter og gi fisken er friskere og bedre vekstforhold.

Notspyling koster rundt 20.000 kroner per gang og må gjøres minst hver fjerde uke i grosesongen. Notroboten vil sørge for at groe aldri fester seg på de feltene som børstes, om produktet holder hva som loves.

zoomAUTOLINE: Lineflåten i Asia får effektivisert linefisket med nyhet fra Mørenot.
AUTOLINE: Lineflåten i Asia får effektivisert linefisket med nyhet fra Mørenot.

Krok i kjeften

Satsingen på effektivisering av linefisket i Asia har pågått i fire år og forventes å være i mål ved årsskiftet.

Her er det utviklet en automatisk setter og egnemaskin i tillegg til haler. Det spesielle er at haleren har en sensor som registrerer fisk på kroken og kapper forsynet med kroken i kjeften på fisken slik det er tradisjon for der.

Haleren skal være enkel å betjene og automatiseringen har ført til redusert bemanning om bord og tatt bort farlige og kostbare operasjoner manuelt. Mørenot har innført et komplett automatisk linesystem med store markedsmuligheter i det lite industrialiserte markedet i Asia. Selskapet ser ut til at det blir en strukturering av kvoter i et mer effektivt fiske som er under utvikling.

( VILKÅR )
 
Del saken