Roy Angelvik, statssekretær i Fiskeridepartementet.Foto: Camilla Aadland
Roy Angelvik, statssekretær i Fiskeridepartementet.Foto: Camilla Aadland
Roy Angelvik, statssekretær i Fiskeridepartementet.Foto: Camilla Aadland

- Svinnet i havbruksnæringen må ned

Det digitale skiftet har for lengst nådd havbruksnæringen, mener statssekretær Roy Angelvik.

- I dag har vi enorme merder i røffe lokaliteter på havet, og enda lenger ut skal de komme. Offshore farming blir en viktig del av havbruksnæringen fremover, og da trenger vi nye verktøy for å sikre god overvåkning av fisk og anlegg, sa Angelvik på Teknas Havbrukskonferanse mandag.

Playstation

Han trakk frem automatisering, digitalisering, droner, satellittovervåkning og bruk av data for å optimalisere produksjonslinjen som viktig.

- Det er artig når vi har med ungdommer ut på anlegg som Lerøy Sjøtroll i Austevoll, der ansatte sitter med Playstation-konsoller og fôrer laksen, trygt og godt på land, sa Angelvik.

Han tror de mange søknadene om utviklingstillatelser vil bidra til mer aktiv bruk av datainnsamling.

- Det er bra, det er mye å hente fra andre næringer og gir oss mulighet til å hente ut potensialet som er der, sa statssekretæren.

Ett annet område der potensialet er stort, er å få ned dødeligheten på laksen.

- Det har vi begynt å se på, det er noe næringen har jobbet med lenge. Svinnet i dag er på mellom 13 og 20 prosent, som tilsvarer 250.000 tonn fisk. Det er penger som renner rett ut, det er dårlig fiskehelse og dårlig for miljøet. All produksjon har fotavtrykk, men det er dobbelt bortkastet om man har svinn, sa Angelvik.

Lakselus og svinn

Bare en halvering av svinnet vil gi 125.000 tonn mer fisk.

- Det ligger et betydelig potensial bare i å redusere svinnet, og det er vi nødt til å gjøre noe med, understreket statssekretæren.

Lakselusen er det mest prekære problemet å løse, mener han.

- Det blir ikke mer vekst før vi får bukt med lusa, og det er næringens ansvar, sa han.

Men svinn kan også bli en indikator for trafikklysordningen, i tillegg til lakselus.

- Det er noe Stortinget har bedt oss om å vurdere, sa Angelvik. 

zoomGeir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.
Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.

Fôringredienser

Direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge har tro på at havbruksnæringen kan vokse, og understreker at det skal skje på en bærekraftig måte. 

Han tror produksjon av fôr kan bli en ny stor næring i Norge.

- Fôringredienser er det nye norske havnæringseventyret. Det er en direkte konsekvens av havbruket. Vi er store på havbruk i Norge, og har fått ledende fôrselskaper som er koblet til store, globale produsenter av fôr, sa Ystmark.

Nye fôringredienser må til for å få bærekraftig fôr.

- Insektmel er allerede i bruk, det brukes i norsk laks, og man bruker alger i norsk laksefôr. Industrien har begynt å snu seg, sa han.

Elektrifisering av næringen vil være med og bidra til bærekraften, trakk Ystmark frem.

- Jeg har tro på at teknologi vil være en viktig motor for å løse utfordringene vi står ovenfor, sa Ystmark.

( VILKÅR )
 
Del saken