Tone Berg tester PingME i Baklidammen i Trondheim.Foto: Thor Nielsen, Sintef/Gemini
Tone Berg tester PingME i Baklidammen i Trondheim.Foto: Thor Nielsen, Sintef/Gemini
Tone Berg tester PingME i Baklidammen i Trondheim.Foto: Thor Nielsen, Sintef/Gemini

Slik skal gründerne få bukt med spøkelsesfiske

Tapte fiskeredskaper er et stort problem. Nå har Sintef-forskere utviklet en «merkelapp» som kan festes på teiner og garn.

Bilder av dyr som hadde satt seg fast i garn gjorde inntrykk på Sintef-forsker Tone Berg. 

- Jeg tenkte at dette måtte være noe Sintef Digital kunne klare å løse. Vi jobber med alle typer sensorer, sier Berg til Tekfisk.

Sammen med kollega Odd Trandem gikk hun i gang med å utvikle en løsning som skal gi beskjed om hvor tapte fiskeredskaper befinner seg.

- Vi har laget en «tag» som man kan feste på et redskap, forteller Berg.

Sender unikt signal

Det finnes fra før sendere som gir posisjon og informasjon fra sjøen, men de bruker store batterier, noe Sintef-forskerne ville unngå.

- Hvis du mister garnet, og ikke finner det igjen før batteriet er tomt for strøm, får du et ekstra miljøproblem, sier Berg.

Dermed har de utviklet en teknologi som er basert på refleksjonsprinsippet. Tagen som festes til redskapet har en helt unik ID, som en mottaker kan fange opp, litt som et ekkolodd. 

- Du må ha en sentralenhet som sender ut et signal. Når det signalet treffer tagen, blir det reflektert, og sendes tilbake med en ID, som sier noe om hvilken spesifikk transponder du har truffet, forklarer forskeren.

Den unike tagen lager et ekko som kan skilles fra andre ekko. Dermed vet en fisker som leter etter garnet sitt at ekkoet ikke kommer fra en fiskestim eller andre ting.

zoomHer blir teknologien testet i Baklidammen i Trondheim i august. 
Her blir teknologien testet i Baklidammen i Trondheim i august. 

500 meter

Tagen deres har fått navnet PingMe fordi den baserer seg på lydimpulser. Å sende lydsignaler under vann kalles nemlig å pinge, ifølge Gemini. Forskerne har tatt patent på teknologien, som forventes å ha en rekkevidde på 500 meter.

- Hovedformålet er at man skal kunne finne igjen tapte redskap som garn og teiner. Ifølge Havforskningsinstituttet mistes det 14.500 teiner i året, sier Berg.

Hun viser til at det å finne igjen tapte fiskeredskaper har mange fordeler:

  • Færre sjøpattedyr vikler seg inn i garn
  • Fiskere finner igjen garnet sitt, og slipper å tape penger på det
  • Forurensningen i havet blir redusert

- 27 prosent av plasten som ligger igjen på strendene skyldes fiskeredskap, sier Berg.

Den spede utviklingen av konseptet startet for fire år siden. Etter hvert fikk forskerne midler gjennom Forskningsrådets Forny-program, som er en ordning for forskningsbasert nyskaping ved universiteter og andre institusjoner.

zoomTone Berg med PingMe, transponderen for sporing og posisjonering under vann.
Tone Berg med PingMe, transponderen for sporing og posisjonering under vann.

Har startet egen bedrift

Etter to år hadde de fått verifisert konseptet sitt, og fått bekreftet at tagene virker under vann. Nå har to av de tre forskerne som har jobbet med dette, startet opp eget selskap. Planen er at de skal ha et produkt klart for salg i 2021. Første versjon vil være rettet mot fiskeri, men Berg tror også at teknologien er aktuell for olje- og gassnæringen og havbruk. 

zoomPingMe er en transponder for sporing og posisjonering under vann.
PingMe er en transponder for sporing og posisjonering under vann.

- For å finne igjen tagen må man ha en sender og mottaker. Tanken er at dette kan gjøres i sonar- eller ekkoloddsystemet på båten. Nå bruker vi vår egen sender og mottaker, men vi tenker ikke at fiskerne må kjøpe det, det må inngå i eksisterende enhet, sier Berg.

Forskerne ønsker å lage en egen software-enhet, som gjør det mulig å implementere teknologien i systemene fiskerne allerede har om bord.

Etter at det stod om konseptet i Gemini og Forskning.no, har interessen vært stor, og det har kommet henvendelser fra hele verden.

Noen er opptatt av at garn kommer i propellene på båter, andre vil hindre at sjøpattedyr setter seg fast. 

- Dette er et tema folk er opptatt av, sier Berg.

Når de nå starter egen bedrift, er det med midler fra investeringsfondet Sintef Venture V. Selskapet har fått navnet Ocean Space Acoustics AS.

Årlige opprenskningstokt

Fiskeridirektoratet har hatt årlige opprenskninger på fiskefelt siden tidlig på 1980-talet. Frem til 2014 er cirka 18.000 garn og store mengder andre redskaper som tau og trålwire hentet opp.

zoomGjermund Langedal, seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet
Gjermund Langedal, seniorrådgiver, Fiskeridirektoratet

Årets opprenskingstokt ble avsluttet i september. Da ble det blant annet funnet garnlenker med nesten 4000 kilo fisk.

Toktleder og seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet Gjermund Langedal kjenner godt til PingMe.

- Dersom den fungerer slik man ønsker den skal gjøre, så er det utvilsomt at den vil avhjelpe tap av fiskeredskaper. Primærønsket vårt er at dette kan være en enhet som gjør fiskerne selv i stand til å gjøre mer av operasjonene vi gjør i dag med å gjenfinne fiskeredskaper, sier Langedal til Tekfisk.

- En investering

Han trekker frem at jo raskere man setter i gang etter at redskapene er forsvunnet, jo større er sannsynligheten for å finne dem igjen.

- Det er ikke tvil om at dette vil ha nytteverdi, sier han, før han samtidig understreker at det er et «men»:

- Vi har hatt en god del dialog med disse forskerne, og har prøvd etter beste evne å beskrive en kravspesifikasjon på hvilke betingelser som må være oppfylt for at det skal fungere på en måte som er tilfredsstillende både for oss og fiskerne, sier han.

zoomEn blålange fanget i tapt garn, og funnet under opprenskingstoktet.
En blålange fanget i tapt garn, og funnet under opprenskingstoktet.

Tåleevne er blant det han trekker frem.

- Dette vil være en investering for fiskerne som skal putte det på garna, og da må det være lettvint å bruke, og tåle alle arbeidsoperasjoner og de mekaniske påkjenningene det vil være utsatt for i helt vanlig fiske, sier Langedal.

I tillegg må det fungere slik at man slipper å lete rundt spesielt lenge før man finner fiskeredskapene.

- Det må ha god rekkevidde og bra nøyaktighet, slik at vi eller fiskerne får stedsangivelse. Det er en ganske tøff vei å gå, sier seniorrådgiveren.

Han har samtidig tro på at Sintef-forskerne kan få det til.

- De har en kapasitet og en forståelse og en ryggsøyle til å bære frem et sånt produkt. 

( VILKÅR )
 
Del saken