Ansatte i bedrifter som leverer til olje- og gassnæringen ved merdkanten.Foto: GCE Subsea
Ansatte i bedrifter som leverer til olje- og gassnæringen ved merdkanten.Foto: GCE Subsea
Ansatte i bedrifter som leverer til olje- og gassnæringen ved merdkanten.Foto: GCE Subsea

Har fått en million kroner til å snu oljeleverandører mot havbruk

Sensorikk, automatisering og digitalisering er noe av det selskapene innen olje- og gassindustrien kan bidra med, tror forretningsutvikler Kai Stoltz i GCE Subsea.

Subseaklyngen har allerede samarbeidet med havbruksklyngen NCE Seafood og Deloitte i to programmer. Nå har de fått støtte av Hordaland fylkeskommune til fase tre.

- Det er på tide at vi konkretiserer en del ting. Vi ønsker å bruke metoder som kan tvinge frem løsninger, sier Stoltz til Tekfisk. 

zoomKai Stoltz, forretningsutvikler i GCE Subsea.
Kai Stoltz, forretningsutvikler i GCE Subsea.

Som romfart

De vil bruke det han kaller «Innovation Challenges». Det innebærer at havbruksbedrifter kommer med utfordringer som trengs å løses, mens subseabedrifter skal bruke sin kompetanse og teknologi til å komme med svar.

I tillegg til sensorikk, digitalisering og automatisering, nevner forretningsutvikleren personellsikkerhet som et område der olje- og gassbransjen ligger langt fremme.

GCE Subsea samler spesielt bedrifter som har spesialisert seg på å levere til olje- og gassproduksjon på store havdyp. 

- Bransjen kan omtrent sammenlignes med romfart. Det er en høy grad av innovasjon på grunn av høy risiko. Er det nedetid, renner pengene ut, så her må ting virke. De er derfor hele tiden i forkant, blant annet med preventivt vedlikehold, og her har oppdrettsnæringen mye å lære sier Stoltz.

Kartlegging

Så langt har det vært 14 samlinger der folk fra olje- og gasselskaper har møtt ansatte i oppdrettsnæringen. 

- Vi har også hatt mange besøk på begge sider av gjerdet, både hos olje- og gassbransjen og selskaper som Lerøy og Marine Harvest, sier Stoltz.

Mye tid er brukt på å kartlegge behov hos havbruksnæringen, og på å knytte kontakt på tvers av bransjene. 

- Det er en vesentlig økt aktivitet hos olje- og gassleverandører inn mot havbruksnæringen. En del av selskapene har opprettet datterselskaper som kun jobber med havbruk, sier forretningsutvikleren.

Smartkamera

Som et eksempel nevner han Imenco, som har startet opp Imenco Havbruk.

- De var med på dette prosjektet og så at de har teknologi som kan gjøre hverdagen lettere for oppdrettsnæringen, sier Stoltz.

Selskapet var med på messen AquaNor i Trondheim i fjor, og viste frem sitt smartkamera som kan gjøre ulike oppgaver i merden.

- Vi har gått inn i et nytt marked. Det viktige for oss var å finne ut hva vår kjernekompetanse er, og nå dette markedet så raskt som mulig. Vi kan ikke bruke mange år på utvikling. Kameraet vårt var noe som også kunne brukes i oppdrett, sa salgsjef Olve Byre i Imenco til IntraFish.

Hackathon

Det nye prosjektet starter så smått nå, og går frem til 2020. 

- Vi går i gang for fullt tidlig i 2019, sier Stoltz.

Da blir det blant annet arrangert såkalt «hackathon», der folk med ulik bakgrunn jobber sammen med en konkret problemstilling over en begrenset tidsperiode. Første «hackathon» for havbruksnæringen ble arrangert i Bergen tidligere i år.  

Forretningsutvikleren håper prosjektet bidrar til enda bedre løsninger i oppdrettsnæringen.

- Samtidig gir det olje- og gassleverandører en ekstra næring å få en inntekt fra, ofte når oljeprisene er lave, går det godt i havbruksnæringen, sier Stoltz.

Synergier

Innovasjonsansvarlig Björgólfur Hávarðsson i NCE Seafood er optimistisk når det gjelder å få til enda mer samarbeid mellom de to havnæringene.

- De jobber i samme miljø, men på forskjellige måter, og det er helt åpenbare synergier mellom dem, sier han til Tekfisk.

Han nevner engineering som ett eksempel.

- Det er bare å se på den siste utviklingen i havbruksnæringen med Havfarmen, Ocean Farming og nye RAS-anlegg. Dette er store engineeringprosjekter. I møtet mellom to like, men ulike industrier, kan det skje noe helt spesielt og uforutsigbart som bringer oss videre, sier Hávarðsson.

( VILKÅR )
 
Del saken