Torsk på kaia i Breivikbotn.Foto: Arne Fenstad
Torsk på kaia i Breivikbotn.Foto: Arne Fenstad
Torsk på kaia i Breivikbotn.Foto: Arne Fenstad

Nå skal det forskes på hvitfisk-kvalitet

Forskningen kan ende ut i et sertifiseringssystem for hvitfisk.

Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) som nå lyser ut midler til forskning på hvitfisk. 

Bakgrunnen er at det er dokumentert at betydelige verdier går tapt som følge av kvalitetsutfordringer. Manglende kvalitet fører trolig til at markedets fulle potensiale ikke blir utnyttet fullt ut, noe som i så fall kan koste næringen store verdier, ifølge FHF.

Nå lyses det ut midler til forskning der målsetningen er å kartlegge sammenhenger mellom fartøyers maksimale fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet råstoff. Målet er å utrede en sertifiseringsordning som tar utgangspunkt i fartøyers systemer for forsvarlig fangstkontroll og kvalitetssystemer for håndtering og oppbevaring av råstoff.

- En større bevissthet omkring enkle og målbare parameter knyttet til fangsthåndtering, volum og kvalitet kan påvirke adferden hos næringsaktørene og gi økt kvalitet. Det kan bidra til en betydelig verdiøkning i hvitfisknæringen som kommer både fiskere og industrien til gode, heter det i meldingen fra FHF.

Søknadsfristen er 2. november.

( VILKÅR )
 
Del saken