Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, og de arktiske farvannene er derfor spesielt sårbare for havforsuringArkivfoto: Mia Kanestad Kulseng
Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, og de arktiske farvannene er derfor spesielt sårbare for havforsuringArkivfoto: Mia Kanestad Kulseng
Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, og de arktiske farvannene er derfor spesielt sårbare for havforsuringArkivfoto: Mia Kanestad Kulseng

Havforsuring kan gi store konsekvenser i Arktis

- Forsuringen vil etter all sannsynlighet få store konsekvenser for de marine økosystemene i Arktis, sier NIVA-forsker.

Professor Richard Bellerby, seniorforsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA), er hovedforfatter på en fersk rapport fra Arktisk råds arktiske overvåkings- og evalueringsprogram (AMAP).

Skjer fort

Rapporten er en oppdatering av en vurdering fra 2013 og presenterer kjemiske, biologiske og sosioøkonomiske konsekvenser av havforsuring.

- De arktiske farvannene gjennomgår en hurtig og omfattende forsuring. Hovedårsaken er havets opptak av karbondioksid (CO2) som slippes ut i atmosfæren fra menneskeskapte aktiviteter, sier Bellerby i en pressemelding.

Casestudier

Havforsuring er en betegnelse for endring mot lavere pH-nivå i havet som følge av økt mengde karbondioksid (CO2) i atmosfæren. Klimagasser gir surere hav, og utslipp av disse er altså den største påvirkningsfaktoren for at havet forsures. Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann, og de arktiske farvannene er derfor spesielt sårbare for havforsuring, forklarer Bellerby.

- Det er sannsynlig at noen marine organismer vil reagere positivt på et surere havmiljø, mens andre vil reagere negativt - noe som muligens vil føre til lokal utryddelse, sier Bellerby.

I den nye rapporten presenteres funn fra fem casestudier: norsk tang og kråkeboller, torsk i Barentshavet, rekefiske ved Grønland, fiskerisektoren i Alaska, samt arktisk torsk i vest-kanadisk Arktisk.

Her kan du høre podkast om konsekvensene av havforsuring:

( VILKÅR )
 
Del saken