Dronekajakken forstyrrer lite og kommer tett på lundefuglen før de dykker.Foto: Atle Totland / Havforskningsinstituttet
Dronekajakken forstyrrer lite og kommer tett på lundefuglen før de dykker.Foto: Atle Totland / Havforskningsinstituttet
Dronekajakken forstyrrer lite og kommer tett på lundefuglen før de dykker.Foto: Atle Totland / Havforskningsinstituttet

Dronekajakk skal gi forskerne flere svar om samspillet i økosystemet

Til en brøkdelen av kostnaden til et forskningsfartøy, skal en selvgående kajakk utstyrt med elmotor og ekkolodd gjøre vitenskapelige undersøkelser.

I sommer ble denne prototypen brukt for å undersøke samspillet mellom tobis og lunde ved fuglefjellet Runde, melder Havforskningsinstituttet.

Forstyrrer mindre

- Tobisen er en viktig del av dietten til lundefuglen, en bestand som har slitt de siste årene. I tillegg til at kajakken forstyrrer langt mindre enn en stor båt, kan den også brukes på områder som ellers er vanskelig tilgjengelig, sier prosjektleder Espen Johnsen ved Havforskningsinstituttet.

Forsøkene ved Runde var første gangen den nye dronekajakken ble testet i selvkjørende modus med fullt utstyr, deriblant med senkekjøl påmontert ekkoloddsvinger og et bredbåndsekkolodd av typen EK 80 fra Simrad, som var plassert i skroget.

Det marine økosystemet er i stadig endring. I enkelte norske kystområder ser man også tegn på lavere produktivitet i systemet. Den dramatiske nedgangen i lundefuglbestanden på Runde de siste tiårene er et eksempel på en slik forandring. 

Overvåke sild

- Særlig for de pelagiske artene som sild, lodde, tobis, kolmule og brisling er vi avhengig av vitenskapelige ekkolodd for å måle mengde fisk. Det er en utfordring at disse store skipene er kostbare å drifte, og de kan heller ikke operere i grunne og trange kystnære områder. Et annet område som har hatt mye fokus er om store skip skremmer fisk før de måles, slik at målingene blir mindre troverdige, påpeker Johnsen.

Den nye dronekajakken har potensial til å bidra til å løse disse utfordringene.

Johnsen og de andre deltagerne i prosjektet ser for seg mange fremtidige bruksområder for en slik dronekajakk. Et av dem er sildeovervåkningen i Norskehavet.

( VILKÅR )
 
Del saken