Fra det økologiske oppdrettsanlegget til Bradán Beo Teoranta.Foto: Dave Ruffles/Bradán Beo Teoranta
Fra det økologiske oppdrettsanlegget til Bradán Beo Teoranta.Foto: Dave Ruffles/Bradán Beo Teoranta
Fra det økologiske oppdrettsanlegget til Bradán Beo Teoranta.Foto: Dave Ruffles/Bradán Beo Teoranta

Norsk oppdrettsutstyr til Irland

Det irske oppdrettsselskapet Bradán Beo Teoranta har inngått avtaler om å kjøpe utstyr fra norske leverandører.

Leveransene er en foringslekter fra AKVA Group og nøter til merder fra Mørenot Aquaculture, ifølge en pressemelding fra Eksportkreditt Norge. Utstyret skal benyttes i det irske selskapets økologiske laksefarm i Kilkieran Bay på vestkysten av Irland. 

Kunden, Bradán Beo Teoranta, er et selskap som for få år siden startet med oppdrett av økologisk laks. Selskapet produserer mellom 2500 og 3000 tonn laks hvert år.

Eksportkreditt Norge har finansiert salgene gjennom et lån til Bradán Beo Teoranta.

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr lånefinansiering til selskaper som kjøper varer og tjenester fra norske eksportører.

Lånet har en løpetid på 4,5 år. Giek er garantist for 90 prosent av lånet. Bank of Ireland garanterer for de siste ti prosentene. 

( VILKÅR )
 
Del saken