Tiltak mot smitte er avgjørende, ifølge ny rapport.Foto: Aleksander Nordahl
Tiltak mot smitte er avgjørende, ifølge ny rapport.Foto: Aleksander Nordahl
Tiltak mot smitte er avgjørende, ifølge ny rapport.Foto: Aleksander Nordahl

Samler kunnskap om risiko for smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk

En ny rapport samler kunnskapen om mulighet for denne typen smitteoverføring.

Bakterier, virus, parasitter og sopp kan overføres mellom oppdrettsfisk og villfisk både i ferskvann og i sjø. Den nye rapporten er laget på oppfordring fra næringen, og med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Prosjektet er ledet av Veterinærinstituttet ved Roar Gudding. Rapporten «Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk - Kunnskapsstatus og risikovurdering» viser at effektive og kunnskapsbaserte tiltak for forebygging, kontroll og bekjempelse av infeksjonssykdommer er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av både oppdrettsfisk og villfisk, heter det i en melding fra FHF. 

Rapporten oppsummerer viktige funn fra ulike vitenskapelige undersøkelser omkring smittestoffer hos oppdrettsfisk og villfisk, med spesiell vekt på kunnskap som har betydning for risikovurderinger for overføring av smittestoffer.

( VILKÅR )
 
Del saken