Forskningsfartøyet «Hans Brattström» er ett av to kystfartøy Havforskningsinstituttet disponerer i dag. Nå skal det bygges ett til.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
Forskningsfartøyet «Hans Brattström» er ett av to kystfartøy Havforskningsinstituttet disponerer i dag. Nå skal det bygges ett til.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
Forskningsfartøyet «Hans Brattström» er ett av to kystfartøy Havforskningsinstituttet disponerer i dag. Nå skal det bygges ett til.Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Nytt forskningsfartøy skal bygges ved norsk verft

Havforskningsinstituttets nye fartøy skal kunne brukes langs hele norskekysten.

Fra før har Havforskningsinstituttet to kystfartøy, «Hans Brattström», som eies av Universitetet i Bergen og holder til på Vestlandet, og «G.M. Dannevig», som holder til i Flødevigen i Arendal.

- Planen er å få bygd et nytt fartøy på cirka 35 meter som kan brukes langs hele norskekysten, fra Halden til Kirkenes, både til kystforskning og til undervisningsformål, sier rederisjef Per Wilhelm Nieuwejaar ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk. 

Snart designkontrakt på plass

Båten vil koste 75 millioner kroner å bygge, og bevilgningen ble varslet for to år siden. I forslaget til neste års statsbudsjett er 13 millioner kroner satt av til det nye kystgående forskningsfartøyet.

- Vi holder på å få på plass en kontrakt som gjelder design av fartøyet. De 13 millionene er for designkontrakten og som første delbetaling til et byggeverft, sier rederisjefen.

Han håper designkontrakten vil være tildelt i løpet av året. Den har vært ute på anbud, men det har kommet klage på tildeling, så behandlingen av saken er ikke ferdig. 

- Når designkontrakten er i mål, kan vi gå ut med kontrakt på bygging og utrusting av fartøyet, sier Nieuwejaar.

Sikter mot mindre verft

Planen er at det skal skje i Norge.

- Vi sikter mot de mindre verftene langs kysten. Det er derfor vi har delt det opp i en designkontrakt og en byggekontrakt, slik at risikoen blir mindre for verftene og de vet nøyaktig hva de skal bygge, sier han.

De to kystfartøyene Havforskningsinstiuttet har i dag, begynner å dra på årene.

- Det nye fartøyet skal ikke erstatte de vi har, men utvide flåten av kystfartøy, sier Nieuwejaar.

I dag leier Havforskningsinstituttet ofte inn fartøy når det skal gjøres kystforskning. 

- Dette er ofte båter med ganske enkel utrustning. Nå vil vi styrke kystforskningen, som er det området hvor det egentlig er størst vekst i behovet. Dette vil bli et tredje fartøy som vi kan bruke primært fra Vestlandet og nordover, sier rederisjefen. 

Spleiselag

Båten vil trolig ha rundt 13-15 køyeplasser, som vil si at det er plass til cirka ti forskere eller studenter om gangen.

- Med den vil vi drive økosystembasert forskning, fra det som lever på bunnen, i vannsøylen og til fjæresteinene, bortsett fra tareforskning som foregår på veldig grunt vann. Vi vil prøve å utruste den slik at Universitetet i Bergen kan bruke den både til studentundervisning både på oseanografi, biologi og geologi, sier Nieuwejaar.

Han tror de 75 millionene som er bevilget vil være akkurat nok til selve byggingen. Men den skal også få vitenskapelig utrustning og skikkelig instrumentering.

- Det vi ikke klarer å finansiere gjennom prosjektet, håper vi å få til gjennom spleiselag med andre, sier rederisjefen.

Om alt går etter planen kan båten være på sjøen i begynnelsen av 2021.

Havforskningsinstuttet har seks forskningsskip, og driver i tillegg det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon», som nylig var på sitt første tokt.

Røkke-selskapet REV Ocean holder på å bygge et nytt, privat forskningsskip

( VILKÅR )
 
Del saken